Evenementen

Zomerschool lezen in de vakken

Het afgelopen schooljaar hebt u herhaaldelijk ervaren dat uw leerlingen moeite hadden met lezen. Ze deden niet altijd mee of konden niet meekomen terwijl het voor uw vak essentieel is dat de teksten van uw vak goed gelezen worden.

Wat maakt zwakke lezers zwak en wat kunt u daaraan doen? Hoe bouwt u uw kennis over leesvaardigheid uit? Wat kunt u doen aan woordenschatontwikkeling? De 'Zomerschool: lezen in de vakken' levert inspiratie, vergroot uw didactisch repertoire en leert u hoe u gevarieerd aan de slag kunt met leesteksten. Aan het einde van de training bent u startklaar voor het nieuwe jaar!


Doelgroep
Docenten van zaakvakken, van bètavakken, docenten Nederlands en moderne vreemde talen en taalcoördinatoren uit het voortgezet onderwijs


Datum en plaats
Woensdag 24 tot en met vrijdag 26 augustus 2011 in Conferentiehotel Kapellerput te Heeze.


Prijs
€ 1.290,- (inclusief BTW, materialen, overnachtingen, maaltijden)
Vergoeding via de Lerarenbeurs is (gedeeltelijk) mogelijk!


Aanmelden

Sandra de Goey: s.degoey@kpcgroep.nl
Kooikersweg 2, 5223 KA 's-Hertogenbosch


Meer informatie

website van APS
Bert de Vos: b.devos@aps.nl
Laura Punt: l.punt@kpcgroep.nl

Wat?Zomerschool lezen in de vakken
Waar?Heeze, Nederland
Wanneer?24/08/2011 tot 26/08/2011
Meer informatie?APS en Platform Taalgericht Vakonderwijs
Website