Evenementen

Landelijke eindexamenbesprekingen 2011

Ook dit jaar verzorgt het SBN de eindexamenbesprekingen Nederlands: een uitgelezen mogelijkheid om met andere docenten de problemen op te lossen die bij het nakijken van het centraal eindexamen elk jaar in meer of mindere mate kunnen opduiken. Dit jaar zullen er weer besprekingen in Utrecht worden georganiseerd.


Programma
De vmbo-opzet is hetzelfde als vorig jaar. Dat geldt ook voor de havo- en vwo-besprekingen: deze zullen weer achter elkaar plaatsvinden. Dit om de tijdsinvestering voor een aantal docenten te beperken. Ook zal wederom voorafgaand aan de plenaire bijeenkomst een docentenpanel het examen en correctiemodel doornemen en bespreken. De resultaten van dit overleg zullen voor een belangrijk deel de inhoud van de avondbijeenkomst bepalen. Wij hopen op deze manier de docent nog meer praktische richtlijnen voor de correctie te kunnen bieden. Het verslag van beide bijeenkomsten zal na afloop z.s.m. op onze site verschijnen.

Net als vorig jaar is het voor docenten mogelijk om hun eerste commentaar op de examens op een digitaal forum op de community te geven. Deze reacties zullen meegenomen worden naar het overleg.


Locatie en datum

Alle besprekingen vinden in Utrecht plaats bij Hogeschool Utrecht (locatie Koningsbergerstraat).

  • havo: 19 mei 18.00 uur
  • vmbo gl/tl: 19 mei 19.30 uur
  • vwo: 19 mei 20.15 uur

Routebeschrijving: http://www.hu.nl

Kostprijs
Vermeld zo mogelijk uw lidnummer van Levende Talen. Leden van Levende Talen nemen kosteloos deel aan de bijeenkomst. Kosten voor niet-leden: 10 euro (het is natuurlijk ook mogelijk om ter plaatse lid te worden). Het aantal deelnemers is beperkt.


Aanmelden

Graag van tevoren aanmelden, uiterlijk 4 dagen voor elke bijeenkomst bij de betreffende contactpersoon.
» Aanmelden havo en/of vwo
» Aanmelden vmbo: mail naar Fonnie Haverkort

Wat?Landelijke eindexamenbesprekingen 2011
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?19/05/2011
Meer informatie?SBN