Evenementen

Toetreding Suriname tot Nederlandse Taalunie

Op 12 december ondertekenen de Nederlandse Taalunie en de Republiek Suriname in Brussel een associatieovereenkomst waarmee Suriname officieel deel gaat uitmaken van de Nederlandse Taalunie. Suriname is het derde land in de wereld waar het Nederlands een belangrijke plaats inneemt. De overeenkomst wordt ondertekend door mevrouw Van der Laan, voorzitter van het Comité van Ministers van de Taalunie en de heer Sandriman, minister van Onderwijs en Volksontwikkeling van de Republiek Suriname. Namens het Comité van Ministers zullen verder aanwezig zijn mevrouw Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, en de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken.

Nadere informatie: nieuwsbericht Taalunieversum. Zie ook het Taalunieversumnieuwsbericht van 12 december 2003.

Wat?Toetreding Suriname tot Nederlandse Taalunie
Waar?Brussel,
Wanneer?12/12/2003