Evenementen

Conferentie Resultaat met taal

Conferentie met breed en actueel informatieaanbod in relatie tot de referentieniveaus Nederlandse taal. Actieve inspiratiedag voor docenten, taalcoördinatoren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs.

Vaardigheid in (begrijpend) lezen en schrijven. Een speerpunt, waarvoor op tal van fronten verbeterprocessen worden ingezet. Met als hoofddoel: hogere leeropbrengsten, in lijn met de referentieniveaus Nederlandse taal. Wat betekent dit voor uw huidige onderwijspraktijk? Hoe geeft u taal de juiste plaats in uw totale programma en met welke inzichten, modellen en methodes heeft u als schoolleider of docent rekening te houden? De conferentie Resultaat met Taal geeft antwoord op dringende vragen, inspireert en zorgt ervoor dat u weer helemaal bij bent.

De conferentie Resultaat met Taal draagt door het delen van kennis en overbrengen van actuele inzichten bij aan de gewenste omslag naar resultaatgericht lees- en schrijfonderwijs. U maakt kennis met de laatste ontwikkelingen in technieken en methodieken en kunt uw taalbeleid en concrete taalonderwijspraktijk na afloop van de conferentie beter inrichten in afstemming met de referentieniveaus.


Wat steek ik ervan op?
Hoe geeft u als schoolleiding vorm aan een taalbeleidsplan? Hoe geeft u als docent concreet vorm aan effectief lees- en schrijfonderwijs? Inspirerende lezingen en interactieve workshops dragen ertoe bij dat u goed bent voorbereid op de referentieniveaus:

  • u actualiseert uw inzicht in en kennis van begrijpend lezen
  • u neemt kennis van de laatste ontwikkelingen in schrijfonderwijs en vindt aanknopingspunten om deze direct naar uw eigen onderwijspraktijk te vertalen
  • u kunt beter anticiperen op de eisen die de referentieniveaus stellen aan spreek- en luistervaardigheid
  • u krijgt handvatten voor resultaatverbetering in spelling en grammatica en maakt kennis met nieuwe methodes om de leesmotivatie te vergroten
  • u doet direct toepasbare kennis op van toetsingsinstrumenten en -methoden.


Doelgroep
De conferentie Resultaat met Taal biedt onmisbare informatie aan iedereen die gedegen op de referentieniveaus voorbereid wil zijn. Dit geldt evenzeer voor docenten (vooral die docenten die naast hun vak ook taal gaan onderwijzen!), taalcoördinatoren en leescoaches, als voor schoolleiders.


Programma
De conferentie begint met een algemene voordracht over de meest recente en relevante wetenschappelijke ontwikkelingen in met name het schrijfonderwijs. De voordracht wordt verzorgd door onderwijswetenschapper dr. Amos van Gelderen, senior onderzoeker aan het SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Van Gelderen is onder meer betrokken bij onderzoek naar effectieve methoden voor de ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheden en voor het toetsen van deze vaardigheden. Hij heeft meerdere vakboeken op zijn naam staan, waaronder, als co-auteur, Taalonderwijs; een kwestie van ontkavelen.

Workshops
Op deze presentatie, die veel reflectiemomenten kent met betrekking tot de huidige onderwijspraktijk, volgen twee rondes van elk zes interactieve workshops. Deze gaan in op specifieke kennisgebieden van het taalonderwijs, onder leiding van ervaren, gespecialiseerde trainers van CPS. De workshops geven onder meer antwoord op actuele vragen over strategieën en methoden, maar ook over toetsen en monitoren en het ontwikkelen en realiseren van taalbeleidsplannen.

Domeinen
Binnen verdiepingsworkshops, die anderhalf tot twee uur duren, gaan onderwijsspecialisten samen met u in op de vier specifieke domeinen van de referentieniveaus en daarmee samenhangende thema's. De workshops bieden veel ruimte voor het delen van kennis en ervaringen en zijn praktijkgericht, met veel tips en ideeën.


Wanneer

21 september 2011, van 10.00 uur tot 16.00 uur


Waar
CPS Amersfoort


Kosten en inschrijven
Inschrijven kan via de website van CPS.
€ 390,- per deelnemer, inclusief catering en materiaal. Wie boekt voor 1 juli 2011 krijgt een vroegboekkorting en betaalt geen € 390,- maar € 325,- per persoon


Meer info
Op de website van CPS
telefoon: [033] 453 43 03
e-mail: academie@cps.nl

 

Wat?Conferentie Resultaat met taal
Aan de slag met de vier domeinen van het referentiekader Nederlandse taal
Waar?Amersfoort, Nederland
Wanneer?21/09/2011
Meer informatie?CPS