Evenementen

Conferentie Neerlandistiek in het Caribisch gebied

Op 22, 23 en 24 november 2011 vindt aan de Universiteit van Aruba de conferentie Neerlandistiek in het Caribisch gebied plaats. De primaire doelstelling van deze conferentie is het oprichten van een platform van neerlandici in het Caribisch gebied die op regelmatige basis overleg voeren over hun onderwijs en onderzoek. Daarnaast beoogt de conferentie met een publicatie van bijdragen een canon te creëren die als basis kan dienen voor verder onderzoek. Het is de doelstelling deze conferentie elke twee jaar te herhalen op andere plaatsen binnen de regio. Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de Nederlandse Taalunie.

Doelgroep
De deelnemers aan de bijeenkomst zijn personen die Nederlands doceren aan een universiteit, hogeschool of lerarenopleiding. De onderzoeksgebieden omvatten literatuur, taalkunde, taalbeheersing en taaldidactiek.

Registratie
Inschrijven kan door het invullen en digitaal opsturen van het inschrijfformulier (op te vragen bij Eric Mijts). U mailt het formulier naar eric.mijts@ua.aw. Op het registratieformulier kunt u eveneens in maximaal 300 woorden toelichten wat het onderwerp van uw bijdrage aan de conferentie zou zijn. De registratiekost bedraagt USD 50 per deelnemer, u betaalt deze bij de inschrijving op 22 november 2011.

Programma
Het voorlopig programma vindt u hieronder. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en het aantal sprekers kan dit programma bijgesteld worden.

Subsidieregeling
De Nederlandse Taalunie stelt voor deze conferentie een tegemoetkoming in de reis- en verblijfskosten voor 8 deelnemers uit het Caribisch gebied ter beschikking, geografisch evenredig verdeeld. Voor meer informatie over deze subsidies, neem contact op met Eric Mijts per adres eric.mijts@ua.aw.


Voorlopig Programma

Dinsdag 22 november 2011
15:00 - 16:30: registratie en ontvangst deelnemers
17:00 - 18:30: openingslezing Kader Abdolah met aansluitend receptie
19:00 - : diner

Woensdag 23 november 2011
09:30 - 12:00: paneldiscussies: literatuur in het Caribisch gebied
12:15 - 13:45: lunch
14:00 - 16:30: paneldiscussies en workshops: didactiek Nederlands als Vreemde Taal
17:30 - 19:30: culturele wandeling in Oranjestad

Donderdag 24 november 2011
9:30 - 12:00: paneldiscussies: taalkunde en taalbeheersing
12:15 - 13:45: lunch
14:00 - 15:30: oprichtingsvergadering platform Neerlandistiek in het Caribisch gebied
16:00 - 17:00: slotlezing Jan Renkema
19:00 - : diner

Alle lezingen, paneldiscussies, vergaderingen en workshops gaan door aan de Universiteit van Aruba, Irausquinplein 4, Oranjestad, Aruba Organisatie: eric.mijts@ua.aw of (+)297 5656887 Postadres: Eric Mijts p.a. Universiteit van Aruba Irausquinplein 4 Oranjestad Aruba

Wat?Conferentie Neerlandistiek in het Caribisch gebied
Waar?Oranjestad, Aruba
Wanneer?22/11/2011 tot 24/11/2011
Meer informatie?Universiteit van Aruba
Eric Mijts
(+)297 5656887
Universiteit van Aruba Irausquinplein 4 Oranjestad Aruba
eric.mijts@ua.aw