Evenementen

Studiedag MBO Taalcoach Academie 'Passie voor Taal'

Op 16 september 2011 organiseert de MBO Taalcoach Academie haar eerstvolgende studiedag . Deze staat in het teken van 'Passie voor taal'.

Programma

10.00 uur Inloop met thee en koffie

10.30 uur Actuele ontwikkelingen, Alet van Leeuwen (Steunpunt taal en rekenen mbo)

11.00 uur Taalverwerving: een kwestie van ontkavelen
Dr. Erik van Schooten, lector Taalverwerving en Taalontwikkeling (Instituut voorLerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam)

11.45- 13.00 uur

Workshopronde 1

  • Het instellingsexamen spreken en schrijven, Roelof Kappers, Anke Blacquière (ROC van Amsterdam), Femmy Witte (ITTA)
  • Van Groot naar Klein - Aanpak, uitkomst en invoeren protocol dyslexie, Marianne Viersma  (Amarantis Onderwijsgroep).
  • Narratieve reflectie. Leren van je verhaal in de stage,Ietje Pauw (Katholieke Pabo, Zwolle)
  • Doorstroom naar hbo: drempels slechten! Christel Kuijpers, (Fontys Hogeschool)
  • Ontwikkelen van geïntegreerde taaltaken techniek bij ROC Eindhoven, Bregje Kaars Sijpesteijn (ITTA)
  • Netwerk AKA

13.00 uur Lunch

14.00 - 15.15 uur

Workshopronde 2

  • Luistervaardig in je vak, Maaike Kila (Kila Taaltrainingen)
  • Leerzame gesprekken voeren, Sylvia Brantsma (Taaltwee)
  • Lezen en woordenschat, Jacqueline de Maa en Lies Alons (ITTA)
  • Mbo schrijft, Piet Litjens en Inge van Meelis, (ITTA)
Elke workshop bestaat uit een interactieve presentatie en 30 minuten uitwisseling van ervaringen.

15.30 uur Afsluitende lezing 'Hun hebben de taal verkwanseld',
   Dr. Jan Stroop (Universiteit van Amsterdam).

16.00 uur Borrel met gelegenheid tot napraten

   

 

Plaats en tijd
Op 16 september 2011 in Amersfoort.

Inschrijven
Leden van de MBO Taalcoach Academie krijgen voorrang op deelname en gratis toegang. Andere geïnteresseerdenzijn welkom en kunnen zich aanmelden bij het ITTA: itta-fgw@uva.nl.


Wat?Studiedag MBO Taalcoach Academie 'Passie voor Taal'
Waar?Amersfoort, Nederland
Wanneer?16/09/2011
Meer informatie?MBO Taalcoach Academie
Website