Evenementen

Derde dag voor taalcoördinatoren

U kunt aan de derde dag voor taalcoördinatoren meedoen, ook als u de eerste of tweede dag niet heeft gevolgd.

Op de eerste bijeenkomst in oktober hebben we gewerkt aan:

 • Wat werkt in de klas?
 • Wat is nieuw bij leesvaardigheid?
 • Hoe krijgen we de collega's mee?
De tweede dag stond in het teken van:
 • referentieniveaus;
 • toetsen van taalvaardigheden in een doorlopende leerlijn.

Taalbeleid is op alle scholen aan de orde. Taal/Nederlands wordt steeds meer een bepalend vak voor slagen en zakken en ook bij andere vakken krijgt taal steeds meer aandacht: taalgericht vakonderwijs is nodig om een zo hoog mogelijk niveau te halen.

De taalcoördinator is de 'spin in het web'. Hij/zij werkt met de schoolleiding, met de leraren, met de RT'er en met de leerlingen. De rol van de taalcoördinator is enerzijds inhoudelijk en anderzijds ook organisatorisch/strategisch. Het betreft zaken als:

 • Hoe gaat woordenschatontwikkeling? Is er nog wat nieuws geschreven/onderzocht daarover?
 • Wat zijn goede voorbeelden van begrijpend leeslessen? Wat is de nieuwste literatuur?
 • Wat is er allemaal om leeslessen interessant en leerzaam te maken?
 • Hoe krijg ik zicht op de taalniveaus van leerlingen?
 • Wat kunnen vakleerkrachten doen om in hun lessen aandacht aan taalvaardigheden van leerlingen te besteden?
 • Hoe onderhoud ik het contact met de schoolleiding?
 • Hoe meet ik niveauverhoging?
 • Wat zijn mogelijkheden voor docenten van praktijkvakken?
 • Wat kunnen we in de school doen aan leesbevordering?
 • Hoe kan ik mezelf (als taalcoördinator) blijven scholen?
 • Etc.

In de ochtend staat een inhoudelijk thema centraal. In de middag werken we met de vragen van de deelnemers: van te voren sturen deelnemers hun vragen op en op gevarieerde manier gaan we daar op in.

Deze keer zijn de thema's van de ochtend: het verplichte leerlingvolgsysteem en woordenschat in de hele school.


Doelgroep

Taalcoördinatoren


Datum en plaats
dinsdag 25 oktober 2011 (9.30 - 16.00 uur) in Utrecht


Kosten en inschrijven

€ 315,- inclusief materiaal en catering. Na inschrijving krijgt u enige weken voor 25 oktober een schriftelijke uitnodiging. Via e-mail nemen we van tevoren contact op om de vragen te verzamelen.


Meer informatie
E-mail: academie@aps.nl
Telefoon secretariaat: 030 28 56 800
website van APS

Wat?Derde dag voor taalcoördinatoren
'De taalcoördinatoren bij elkaar'
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?25/10/2011
Meer informatie?APS
Bert de Vos
Website