Evenementen

Workshop fonetiek & fonologie

Ter gelegenheid van het vertrek van Tjeerd de Graaf organiseert de Groningse CLCG Klankleer-groep een workshop over het raakvlak tussen fonetisch en fonologisch onderzoek. Er zal gediscussieerd worden over de rol van deze disciplines in de dialectologie, ethnolinguïstiek, computerlinguïstiek, taalverwerving en lab-fonologie. Gastsprekers zijn Carlos Gussenhoven (Radboud Universiteit Nijmegen) en Vincent van Heuven (Universiteit Leiden).

Meer informatie: Dicky Gilbers, gilbers@let.rug.nl.

Wat?Workshop fonetiek & fonologie
Waar?Groningen,
Wanneer?30/01/2004