Evenementen

ABLA-dag 2011

De jaarlijkse ABLA-dag is een ontmoetingsplaats voor (Belgische) onderzoekers en practici in de toegepaste taalkunde en biedt een forum voor theoretische en praktische benaderingen van taal. De ABLA-dag wil een klankbord zijn voor een groeiende gemeenschap en wil toegepast taalonderzoek ondersteunen en promoten.

Dit jaar nodigt het departement Vertalers en Tolken van de Artesis Hogeschool Antwerpen uit om tijdens ABLA2011 bruggen te bouwen: in de tijd, over taal- en landsgrenzen heen, tussen onderzoeksdomeinen en tussen instellingen. ABLA2011 staat in het teken van de ontwikkelingen en uitdagingen binnen de toegepaste taalkunde en wil de rol van het toegepast taalkundig onderzoek in een geglobaliseerde wereld in kaart brengen. Focuspunten zijn: taalleren, meertaligheid, vakcommunicatie, vertalen en tolken in professionele en virtuele communicatie.

Tijdens de plenaire en parallelle lezingen staat het wetenschappelijke debat binnen twee Research Networks (RENs) centraal:

  1. Vaktalige communicatie & terminologie;
  2. Vreemdetaalverwerving.

ABLA2011 wil grenzen doorbreken en de ontmoeting bevorderen tussen beginnende en ervaren onderzoekers aan universiteiten en hogescholen. Lopend onderzoek wordt voorgesteld in postersessies met als doel nieuwe gemeenschappelijke onderzoeksprojecten op te zetten en lopende projecten te verrijken.

Bovendien worden ook dit jaar twee onderzoeksprijzen uitgereikt:

  1. de ABLA-prijs 2011 voor de beste Belgische masterproef in de toegepaste taalkunde;
  2. de ACCO-prijs 2011 voor het beste Belgische onderzoek in de toegepaste taalkunde, dat grenzen overschrijdt.

Wat?ABLA-dag 2011
Toegepaste taalkunde als bruggenbouwer in een geglobaliseerde wereld
Waar?Antwerpen, België
Wanneer?10/12/2011
Meer informatie?ABLA2011@artesis.be
Website