Evenementen

Taal- en Spraaktechnologiedag

Op vrijdag 2 april 2004 vindt in Rotterdam (Hotel Engels) een Vlaams-Nederlandse Taal- en Spraaktechnologiedag plaats, georganiseerd door de Nederlandse Taalunie in samenwerking met INL, NWO, AWI en IWT.

Programma TSTdag

's Morgens wordt de Centrale voor Taal- en Spraaktechnologie (TST-centrale) gepresenteerd, die gevestigd is aan het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) te Leiden. De TST-centrale is verantwoordelijk voor het verwerven, beheren, onderhouden en verspreiden van diverse spraak- en taalmaterialen die voor het Nederlandstalig taalgebied met overheidsgelden zijn ontwikkeld.

Vervolgens komen de resultaten aan bod van de projecten van het INL, de Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningen en het Corpus Gesproken Nederlands. Deze materialen worden vanaf dit jaar bij de TST-centrale opgenomen en aan de verschillende gebruikersgroepen ter beschikking gesteld.

Deze dag is met name interessant voor taalkundigen, taal- en spraaktechnologen uit de academische wereld en het bedrijfsleven, uitgevers, softwareontwikkelaars, vertalers en wetenschapsjournalisten. De kosten bedragen 25 euro. Aanmelden kan via bijgaand formulier . De bevestiging is tevens entreebewijs is voor de bijeenkomst.

Wat?Taal- en Spraaktechnologiedag
Waar?Rotterdam,
Wanneer?02/04/2004