Evenementen

Studiedag Succesvol Taalbeleid


Een goede taalvaardigheid is cruciaal voor succes op school en in de maatschappij. De invoering van de referentieniveaus taal is voor veel scholen de impuls voor de ontwikkeling van een schoolbreed taalbeleid.

Op deze studiedag laten we zien wat de mogelijkheden zijn voor taalbeleid op uw school en gaan we in op de valkuilen en succesfactoren bij de implementatie van taalbeleid.

Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Hoe kom je tot een schoolbreed taalbeleid? Vanuit welke visie ga je te werk? Wie zijn er bij betrokken en wat is daarbij de taakverdeling?
  • Hoe kan je schoolbreed samenwerking aan de verbetering van taalvaardigheid?
  • Hoe ontwikkel je doorlopende leerlijnen?
  • Wat zijn voorbeelden van aandacht voor taal bij andere vakken?

De studiedag is praktisch van aard en laat u steeds vanuit de theorie naar uw eigen praktijk kijken. Aan het einde van de dag neemt u concrete ideeën en voorbeelden mee waar u direct op uw school mee aan de slag kunt.


Doelgroep

De dag is gericht op taalcoördinatoren, teamleiders, taalcoaches en docenten Nederlands die in het voortgezet onderwijs taalbeleid op hun school ontwikkelen.


Datum, tijd en plaats
Donderdag 24 november 2011, te Utrecht.


Kosten

€ 315,- inclusief materiaal en lunch. Tweede en volgende deelnemer van dezelfde school € 290,-.


Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor deze dag via de website van het APS


Meer info
Leontine van den Berg
Telefoon   ++32 6 25051965
e-mail: l.vandenberg@aps.nl

Wat?Studiedag Succesvol Taalbeleid
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?24/11/2011