Evenementen

Tweejaarlijkse Conferentie ALCS 2012

De Association for Low Countries Studies (ALCS) houdt van 3 tot en met 5 april 2012 zijn negende tweejaarlijkse conferentie in Sheffield. ALCS is een platform van docerende neerlandici, linguïsten, geschiedkundigen en politicologen uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland dat zich in het bijzonder bezighoudt met bestudering van de taal, cultuur en geschiedenis van de Lage landen. Het wetenschappelijk tijdschrift van de ALCS, Dutch Crossing, is een publicatiekanaal voor Dutch Studies in de breedste zin van het woord voor de gehele Engelstalige wereld. Het thema van deze conferentie is: Low Countries, Big Cities.

Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid wonen er meer mensen in stedelijk gebied dan op het platteland. De steden zijn een smeltkroes geworden van verschillende soorten mensen, culturen, ideeën en economische activiteit. Daarmee zijn steden bij uitstek gebieden geworden waar linguïstische innovatie plaatsvindt. Een zelfde creatieve ontwikkeling doet zich in de kunst voor. Het doel van deze conferentie is het ontdekken van de steden in de Lage Landen langs culturele, linguïstische en historische lijnen. De conferentie wordt mogelijk gemaakt met Taaluniesubsidies voor bijeenkomsten voor docenten Nederlands in het buitenland.

Keynote speakers zullen zijn Prof. Herman Pleij (UvA), Prof. Wim Vandenbussche (VUB) en Prof. Geert Buelens (UU). De Call for Papers is nog open tot 30 november 2011. Tot die datum kunnen 'abstracts' ingeleverd worden bij Henriëtte Louwerse (zie hieronder). Ook voor vragen kunt u bij haar terecht.

Wat?Tweejaarlijkse Conferentie ALCS 2012
Low Countries, Big Cities
Waar?Sheffield, Verenigd Koninkrijk
Wanneer?03/04/2012 tot 05/04/2012
Meer informatie?University of Sheffield
Henriëtte Louwerse, senior lecturer in Dutch
+44-(0)114-222 43 87
h.louwerse@shef.ac.uk
Website