Evenementen

Bijeenkomst Niederlandistenverband 2012

Op 10 en 11 maart 2012 zullen de docenten Nederlands van het Niederlandistenverband weer hun tweejaarlijkse bijeenkomst hebben. Deze keer vindt de bijeenkomst plaats aan de Carl von Ossietzky Universität te Oldenburg, Duitsland. Het Niederlandistenverband is de docentenvereniging van de universitaire docenten Nederlands in het Duitse taalgebied.

Tijdens deze docentenbijeenkomst wisselen de docenten onderling ervaringen uit en bespreken zij de stand van zaken van het universitair onderwijs Nederlands in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Ook wordt de vakkennis uitgebried d.m.v. een aantal lezingen en enkele discussiesessies.

Na twee openingslezingen, van Frits van Oostrom en Johan de Caluwe, zijn er twee parallelle kringgesprekken voor taal- en letterkunde gepland. Ook voor de docenten taalverwerving is een kringgesprek gepland. Voor de algemene discussie op de zondagochtend bereidt het bestuur het onderwerp 'Ervaringen met de bama-structuur' voor. Hiervoor zullen collega's uit het taalgebied worden verzocht, statements voor te bereiden.

Tevens zal tijdens deze bijeenkomst de ledenvergadering van het Niederlandistenverband worden gehouden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans Beelen, universitair docent te Oldenburg.
De bijeenkomst wordt financieel mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Nederlandse Taalunie.

Wat?Bijeenkomst Niederlandistenverband 2012
Docentenbijeenkomst Duitse taalgebied
Waar?Oldenburg, Duitsland
Wanneer?10/03/2012 tot 11/03/2012
Meer informatie?Institut für Niederlandistik, Universität Oldenburg
Hans Beelen
+49-(0)441-7984695
johannes.beelen@uni-oldenburg.de
Website