Evenementen

Investeren in fictie

Lezen voor je plezier, dat is vaak niet het eerste waar de docent Nederlands aan denkt als het om zijn vmbo-leerlingen gaat. Alle kinderen van de basisschool houden van een goed verhaal, maar op het vmbo lijkt dat bij veel leerlingen verdwenen. Recent onderzoek toont aan dat het lezen van boeken een enorme stimulans voor de taalontwikkeling van leerlingen kan zijn. Veel lezen vergroot het leestempo, de vaardigheid om begrijpend te lezen en de woordenschat. Er zijn inmiddels opdrachten en werkwijzen ontwikkeld die motiverend zijn voor vmbo-leerlingen. Het Referentiekader taal stelt bovendien het lezen van fictionele en literaire teksten op alle schoolsoorten in het voortgezet onderwijs verplicht. Redenen genoeg dus om 'lekker lezen' op het vmbo te stimuleren.

Tijdens deze studiedag gaan we in op de vraag wat de doelen kunnen zijn van het lezen van fictie op het vmbo. We bieden motiverende aanpakken aan en laten voorbeelden van good practice zien, zoals: schoolbrede leesmomenten voor iedereen, interactief voorlezen, leeslounges, lezen verbinden met creatief taalgebruik, voorlezen als stage-opdracht. Ook gaan we in op het lees- of fictiedossier: wel of niet, en zo ja: hoe dan? We bieden u een aantal tips voor geschikte boeken en verhalen.

Datum: donderdag 2 februari 2012 (9.30 - 16.00 uur)

Kosten: € 315,- inclusief materiaal en lunch. Elke tweede en volgende deelnemer van dezelfde school betaalt € 290,-

Wat?Investeren in fictie
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?02/02/2012
Meer informatie?APS
Geppie Bootsma
(0031) 30 28 56 800
academie@aps.nl
Website