Evenementen

Studiedag Taalverzorging en taalbeschouwing

In het Referentiekader taal en rekenen wordt in domein 4 Begrippenlijst en Taalverzorging het basisniveau voor spelling, grammatica en taalbeschouwing aangegeven.
Nogal wat docenten in het voortgezet onderwijs besteden in hun lessen naar verhouding veel tijd aan spelling, grammatica en stijl. Zij zien daarvan echter in de opbrengsten van hun inspanningen (en die van de leerlingen!) te weinig terug. De grote vraag is: hoe krijgen we leerlingen zover dat ze niet alleen weten hoe ze verzorgde teksten moeten schrijven, maar dat ook wíllen?
Daarvoor zijn eigentijdse en soms eigenwijze aanpakken nodig.

Programma
Deze dag gaat over de volgende thema's:

  • Wat houdt het basisniveau voor taalverzorging en taalbeschouwing in: de APS kaart Spelling en leestekens.
  • Correct schrijven is niet meer vanzelfsprekend. Wat is er aan de hand?
  • Hoe boek je samen met collega's van alle vakken resultaat?  
  • Hoe maak je onderwijs in spelling, grammatica en stijl betekenisvol voor leerlingen, zodat ze het geleerde echt gaan gebruiken?
  • Welk grammaticaonderwijs is nodig?
  • Wat zijn effectieve aanpakken en welke andere bronnen naast de methode zijn daarbij goed in te zetten?

Doelgroep
docenten Nederlands onderbouw h/v en vmbo


Datum en plaats
19 januari 2012 van 09.30 tot 16.00 uur
in Aristo Utrecht


Kosten
€ 315,-  inclusief materiaal en lunch.
Tweede en volgende deelnemer van dezelfde school € 290,-.


Aanmelden en informatie
Via www.aps.nl/talen
tel.: 030-2856800
e-mail: academie@aps.nl

Wat?Studiedag Taalverzorging en taalbeschouwing
Eigen doelen en eigentijdse aanpakken voor spelling, leestekens, grammatica en stijl
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?19/01/2012
Meer informatie?APS
Website