Evenementen

Discussiebijeenkomst examens Nederlands voor havo en vwo

Het Sectiebestuur Nederlands van Levende Talen is al langer niet geheel tevreden over de examens Nederlands, in het bijzonder wat betreft de samenvattingsopdracht voor havo en vwo. We willen daarom graag discussiëren met ervaren examendocenten uit het hele land over kwaliteit en toekomst van de examens Nederlands voor havo en vwo.


Doelgroep    
docenten die ruime ervaring hebben met de correctie van havo- en vwo-examens.


Doelstelling:     
de centraal schriftelijke eindexamens havo/vwo tegen het licht houden, teneinde verbeterpunten op te stellen die aan het CvE kunnen worden doorgegeven.


Programma
De bijeenkomst zal bestaan uit twee delen: een theoretische inleiding door Huub van den Bergh, hoogleraar toetsing van taalvaardigheid aan de Universiteit Utrecht en vaksectievoorzitter Nederlands havo/vwo van het CvE en een discussie aan de hand van een aantal stellingen over het examen Nederlands.

18.30-19.00        Inloop met soep, brood en koffie
19.00-19.10        Opening (K. Heemskerk, voorzitter Sectiebestuur Nederlands)
19.10-19.45        'Drie hoeraatjes voor het examen' door H. van den Bergh
19.45-20.00        Koffiepauze
20.00-20.45        Discussieronde over de stellingen over het examen Nederlands
20.45-21.00        Slotwoord

Deelnemers wordt de mogelijkheid geboden vooraf stellingen door te geven aan de organisatie.


Waar en wanneer

Deze discussiebijeenkomst zal plaatsvinden op 19 januari 2012 vanaf 18.30 uur in het Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht.


Aanmelden
via toinevangaal@gmail.com. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deze bijeenkomst bij te wonen, maar wilt u wel uw zorgen, opmerkingen of ideeën over het examen Nederlands met ons delen, mailt u dan gerust naar datzelfde e-mailadres.

Wat?Discussiebijeenkomst examens Nederlands voor havo en vwo
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?19/01/2012