Evenementen

Studiemiddag Lezen en schooltaalwoorden voor vmbo en praktijkonderwijs

Het ITTA, uitgeverij Eenvoudig Communiceren en Stichting Lezen organiseren een themamiddag 'Lezen en schooltaalwoorden'.

Op de themamiddag kunt u verschillende praktische en inspirerende workshops bijwonen over werken met de basislijst schooltaalwoorden en het stimuleren van lezen binnen en buiten de les. Afsluitend worden tips, vervolgstappen en materialen besproken en kunt u ervaringen uitwisselen en contacten leggen.

Doelgroep
Deze middag is bedoeld voor docenten Nederlands, vakdocenten, taal-coördinatoren en managers die willen werken aan de leesvaardigheid en woordenschat van hun leerlingen.


Waar en wanneer

Woensdag 25 januari 2012, in het Buitenhout College, Ambonstraat 2, 1335 JV Almere


Kosten
€ 50 per deelnemer


Inschrijven
aanmelden@eenvoudigcommuniceren.nl

Wat?Studiemiddag Lezen en schooltaalwoorden voor vmbo en praktijkonderwijs
Waar?Almere, Nederland
Wanneer?25/01/2012