Evenementen

Themamiddag Doorlopend schrijven!

Het verbeteren van de basisvaardigheden taal (en rekenen) neemt op dit moment een centrale plaats in binnen het onderwijsbeleid. Veel aandacht gaat uit naar het leesonderwijs, maar ook de andere vaardigheden verdienen de aandacht! De afgelopen jaren heeft het onderzoek naar schrijfdidactiek niet stilgestaan. Tijdens de themamiddag 'Doorlopend schrijven' brengen we u graag op de hoogte van ontwikkelingen in de didactiek van het schrijven en ontvangt u handvatten voor uw eigen lespraktijk.

Schrijfonderwijs is meer dan het geven van een schrijfopdracht en het nakijken van leerlingteksten. Hoe begeleid je leerlingen bij het leren schrijven? Welke opdrachten kun je leerlingen geven en hoe beoordeel je de producten van leerlingen. Hoe zorg je ervoor dat de schrijfontwikkeling van leerlingen niet stilstaat, ook niet bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de themamiddag.

Doelgroep
De themamiddag is bedoeld voor docenten uit de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Waar en wanneer
dinsdag 5 juni - Congrescentrum Het Kasteel in Groningen

Meer informatie
Meer informatie over het programma en de sprekers is binnenkort te vinden op http://tinyurl.com/etoc-schrijven

Wat?Themamiddag Doorlopend schrijven!
Waar?Groningen, Nederland
Wanneer?05/06/2012
Meer informatie?Website