Evenementen

Studiedag spreekvaardigheid voor docenten Nederlands

De referentieniveaus taal geven duidelijk weer wat leerlingen eind havo en vwo moeten kunnen op het gebied van spreken en gesprekken voeren. De doelen zijn ambitieus en de vraag is dan ook hoe u ervoor kunt zorgen dat uw leerlingen deze doelen halen. Tijdens deze studiedag gaan we aan de slag met het opzetten van een doorlopende leerlijn 'spreken en gesprekken voeren', die bruikbaar is voor de sectie Nederlands, maar die ook in het kader taalbeleid, schoolbreed kan worden toegepast.

Centraal staan vragen als:

  • Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen de niveaus halen?
  • Wat is een goed opgebouwd curriculum door de jaren heen?
  • Waar besteed je aandacht aan in de les?
  • Welke didactiek past hierbij?
  • Hoe beoordeel je de voortgang en hoe worden leerlingen zich bewust van hun eigen voortgang?

Daarbij komt ook aan bod op welke wijze je spreken en gesprekken voeren schoolbreed, dus ook bij andere vakken, kunt toepassen. Presenteren van het profielwerkstuk voor bijvoorbeeld ouders kan daarbij de ultieme meesterproef 'presenteren' zijn, die beoordeeld kan worden door zowel docenten Nederlands als docenten van andere vakken.

We laten u beproefde, concrete en motiverende werkvormen ervaren en bekijken.


Plaats
Aristo-zalencentrum, Utrecht


Kosten
€ 315,- inclusief materiaal en lunch. Elke tweede en volgende deelnemer van dezelfde school betaalt € 290,-


Inschrijven

Via de website van APS


Meer info
Bij Leontine van den Berg (trainer/consultant APS)
Tel.: 0031 6 25051965
e-mail: l.vandenberg@aps.nl
website www.aps.nl

Wat?Studiedag spreekvaardigheid voor docenten Nederlands
'Vlammende betogen en effectieve gesprekken'
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?06/03/2012