Evenementen

Cultureel gebonden terminologie en het harmonisatieproces

Recente ontwikkelingen in de terminologiestudie stellen de functionaliteit en het nut van normalisatie in vraag. Er is aangetoond dat de inspanningen die soms werden geleverd om polysemie en synonymie tegen te gaan met het doel om univociteit en communicatie zonder ambiguïteit na te streven ingaan tegen de natuurlijke ontwikkeling van taal. Toch kan zowel de normalisatie van terminologie door een instantie met autoriteit als harmonisatie in een democratisch onderhandelingsproces belangrijk zijn, bijvoorbeeld:
  • voor de transmissie van wetenschappelijke en technische kennis in een bepaalde linguïstische gemeenschap,
  • voor de ontwikkeling van minder verspreide talen in wetenschappelijke, technische en officiële domeinen en communicatieve omstandigheden,
  • voor de ontwikkeling van een internationale of overkoepelende wereldwijde rechtsorde (Tsakona 2007).
De sprekers op dit seminarie zullen meerdere aspecten behandelen van cultureel gebonden terminologie in een harmonisatieproces hoofdzakelijk vanuit twee perspectieven

Wat?Cultureel gebonden terminologie en het harmonisatieproces
5de gemeenschappelijk seminarie CVC-Termisti
Waar?Brussel, België
Wanneer?20/04/2012
Meer informatie?Erasmushogeschool Brussel
Rita Temmerman
Website