Evenementen

Driedaagse studieconferentie 'School aan Zet'

School aan Zet is de titel van de elfde driedaagse studieconferentie voor het primair onderwijs, georganiseerd door School aan Zet.

Tijdens de conferentie staan centraal: de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen, Opbrengstgericht werken, wetenschap en techniek, excellentie, professionalisering en omgaan met verschillen/Passend onderwijs. Het accent ligt op de dagelijkse praktijk en op school- en kwaliteitsontwikkeling. De rollen van de leraar, intern begeleider, schoolleider en coördinator staan centraal. Activiteiten die vanuit School aan Zet en de onderwijsinstellingen en onderwijsprofessionals zelf worden geïnitieerd en gestimuleerd komen aan bod in drie thematische dagen.

Programma

  • Maandag 19 maart:
    De eerste dag ligt het accent op Opbrengstgericht werken en professionalisering, gekoppeld aan de basisvaardigheden, wetenschap en techniek en excellentie vanuit onder meer de onderwijspraktijk en de educatieve infrastructuur.

  • Dinsdag 20 maart:
    De tweede dag is qua opzet en inhoudelijke accenten hetzelfde als de eerste dag.

  • Woensdag 21 maart:
    Centraal staan het omgaan met verschillen tussen leerlingen en leraren, de kwaliteit van de leerlingzorg, zorgprofielen, het Handelingsgericht en Opbrengstgericht werken en omgaan met opvallend gedrag.

De programmabrochure is te bekijken en te downloaden via www.schoolaanzet.nl


Doelgroep
Het programma van de conferentie School aan Zet is bedoeld voor medewerkers uit het primair onderwijs. De conferentie richt zich in het bijzonder op leraren, intern begeleiders, ambulant begeleiders, schoolbegeleiders, directieleden, bestuurders, coördinatoren wsns en rec's.


Inschrijven
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor één, twee of drie dagen via www.deelnameregistratie.nl

 

Wat?Driedaagse studieconferentie 'School aan Zet'
Waar?Lunteren, Nederland
Wanneer?19/03/2012 tot 21/03/2012