Evenementen

Taalverloedering: Nederlands en de migratie

De Universiteit Leiden organiseert een reeks hoorcolleges over veranderingen in het Nederlands in de 21e eeuw. Op vijftien maart handelt het hoorcollege over Nederlands en migratie.

De koloniale geschiedenis

Terwijl Nederland in Indonesië ongeveer even lang en even sterk vertegenwoordigd is geweest als Engeland in India, hebben wij veel minder taalsporen achtergelaten dan de Engelsen. Hoe komt dat? Het laat iets zien over de Nederlandse houding tegenover taal, die er kort samengevat op neerkomt: wij spreken jullie taal liever dan dat jullie onze taal corrumperen.

Taalverlies bij Nederlandse migranten

Diezelfde houding komen we tegen bij Nederlandse migranten in bijvoorbeeld Can ada of Australië. Deze groepen waren vaak de eerste nieuwkomers in het land in kwestie die hun eigen taal opgaven en ook in eigen huis Engels begonnen te spreken. Onze huidige visie op hoe immigranten in Nederland met hún taal moeten omgaan, wordt door deze zelfde culturele achtergrond bepaald.

Etnisch Nederlands

Tegelijkertijd ontstaat er in de Nederlandse steden een nieuwe vorm van Nederlands: gekleurd met Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en andere nieuwe elementen is het de taal waarmee jongeren laten zien dat ze trots zijn op hun afkomst of (als er in die afkomst generaties lang alleen Nederlanders voorkomen) dat ze het stoere imago dat ermee samenhangt ambiëren. Gaat dit onze taal voor altijd veranderen?

Wat?Taalverloedering: Nederlands en de migratie
Waar?Leiden,
Wanneer?15/03/2012
Meer informatie?Website