Evenementen

Landelijke examenbesprekingen Nederlands (Groningen)

Ook dit jaar verzorgt het sectiebestuur Nederlands de eindexamenbesprekingen Nederlands: een uitgelezen mogelijkheid om met andere docenten de problemen op te lossen die bij het nakijken van het centraal eindexamen elk jaar in meer of mindere mate kunnen opduiken. Dit jaar zullen er weer besprekingen in Groningen en Utrecht worden georganiseerd.


Vmbo-gl/tl, havo, vwo
Voorafgaand aan de plenaire bijeenkomst zal een docentenpanel het examen en correctiemodel doornemen en bespreken. De resultaten van dit overleg zullen voor een belangrijk deel de inhoud van de avondbijeenkomst bepalen. Wij hopen de docent op deze manier nog meer praktische richtlijnen voor de correctie te kunnen bieden.

Het verslag van de bijeenkomsten zal na afloop z.s.m. op onze site (www.vllt.nl) en op de mailinglist van de vakcommunity verschijnen. Net als in voorgaande jaren is het voor docenten mogelijk hun eerste commentaar op de examens op een digitaal forum op de vakcommunity te geven. Deze reacties zullen worden meegenomen naar het overleg.


Waar en wanneer
De havo-/vwo-besprekingen in Groningen vinden plaats bij het Reitdiep College (vestiging Kamerlingh Onnes): routebeschrijving
- havo: 16 mei 18.00 uur
- vwo: 16 mei 19.30 uur


Aanmelden
Graag van tevoren aanmelden, uiterlijk 4 dagen vóór elke bijeenkomst bij de betreffende contactpersoon. Vermeld zo mogelijk uw lidnummer van Levende Talen. Leden van Levende Talen nemen kosteloos deel aan de bijeenkomst.
Kosten voor niet-leden: 10 euro (het is natuurlijk ook mogelijk om ter plaatse lid te worden). Het aantal deelnemers is beperkt.

Aanmelden havo: s.de.vries@reitdiep.nl
Aanmelden vwo: nanettebienfait@hetnet.nl

 

Wat?Landelijke examenbesprekingen Nederlands (Groningen)
Waar?Groningen, Nederland
Wanneer?16/05/2012
Meer informatie?Sectiebestuur Nederlands - Levende Talen