Evenementen

18e Colloquim Neerlandicum in Antwerpen

Van 27 t/m 31 augustus 2012 zal in Antwerpen het achttiende Colloquium Neerlandicum plaatsvinden. Het driejaarlijkse colloquium wordt georganiseerd door de IVN (Internationale Vereniging voor Neerlandistiek). De IVN is de belangenvereniging voor docenten Nederlands aan universiteiten en hogescholen binnen en buiten het Nederlandse taalgebied.
In ruim 40 landen buiten Vlaanderen, Nederland en Suriname wordt nu Nederlandse taal en cultuur onderwezen aan zo'n 15.000 studenten.

Tijdens het colloquium kunnen de docenten Nederlands op internationaal niveau resultaten, ideeën, ervaringen en 'best practices' uitwisselen, zowel op het gebied van onderwijs als ten aanzien van onderzoek. Daarnaast biedt het colloquium bij uitstek de mogelijkheid om het netwerk van de internationale neerlandistiek te verstevigen en uit te breiden. Deze keer zullen naar verwachting zo'n 300 docenten en onderzoekers bij elkaar zijn. Het colloquium zal plaatsvinden aan de Universiteit Antwerpen.

Het thema van het colloquium is Andere werelden. De geschiedenis van de Lage Landen tot en met deze eeuw bewijst dat voor de Nederlandse taal en cultuur nog steeds geldt: "Zo wijd de wereld strekt."
De lezingen, themabijeenkomsten en posters van het achttiende Colloquium Neerlandicum zullen worden ingedeeld in vijf stromen: taalkunde, letterkunde, cultuur, didaktiek en vertalen. Gedurende alle dagen van het colloquium zal er bovendien tijd zijn voor discussies over de toekomst van de internationale neerlandistiek.

Aanmelden voor deelname aan het colloquium is mogelijk tot eind juli. Voor meer informatie en voor inschrijving kunt u kijken op:
http://www.ivnnl.com/colloquium-18/index.php

Het colloquium wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een aanzienlijke subsidie van de Nederlandse Taalunie.

Wat?18e Colloquim Neerlandicum in Antwerpen
Waar?Antwerpen, België
Wanneer?27/08/2012 tot 31/08/2012
Meer informatie?IVN, Tilburg
+31 (0)13 466 35 71
Website