Evenementen

Herfstconferentie Netwerk Didactiek Nederlands

De Arteveldehogeschool, de KAHO en het Gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen van de Orde van den Prince werkten gedurende twee jaar het project Taalontwikkelend lesgeven: hoe doe je dat? uit. Ook de Diocesane Begeleidingsdiensten van Antwerpen en Gent leverden een belangrijke bijdrage aan dit project. Op woensdagnamiddag 3 oktober kan u in de Artveldehogeschool Gent mee de vruchten plukken van de vruchtbare samenwerking tussen deze instanties tijdens de Herfstconferentie van NDN.

De aanleiding voor dit project lag bij enkele auteurs van het ondertussen bekende boek Naar taalkrachtige lerarenopleidingen. Bouwstenen voor taalbeleid (Plantyn). Zij vonden dat zij de conclusies van dit werk maar moesten omzetten in een praktijkgerichte aanpak voor de niet-taaldocent of niet-taalleraar. Uit onderzoek blijkt namelijk dat iedere docent of leraar zou moeten werken aan de taalontwikkeling van studenten en leerlingen.

Dr. Lieve Verheyden van het Centrum voor Taal en Onderwijs van Leuven dompelde in het academiejaar 2010-2011 alle docenten van de lerarenopleidingen van beide hogescholen onder in een krachtige en uitdagende uiteenzetting over taalontwikkelend lesgeven. De Orde van den Prince trad op als sponsor.

Deze actie had zeker een sensibiliserend effect maar dat volstond voor de organisatoren niet. Zij werkten een praktijkgericht vervolg uit in de vorm van vijf didactische filmpjes waarin de principes van taalontwikkelend lesgeven voor alle onderwijsniveaus vervat zitten. Het is dat resultaat dat wij u willen voorstellen op 3 oktober.

De conferentie zal de vraag: "Taalontwikkelend lesgeven: hoe doe je dat?" uitgebreid beantwoorden.
Uiteraard presenteren we u eerst een breed kader, maar nadien gaan we over tot het bekijken en vakkundig bespreken van de didactische filmpjes in goed voorbereide workshops. De docenten van de betrokken, maar ook van andere hogescholen zullen graag hun expertise met u delen. Wie aanwezig is, krijgt de dvd met de didactische filmpjes en de bijlage met kijkwijzers en opdrachten mee. Wie niet aanwezig kan zijn, kan na 3 oktober dit didactisch materiaal bestellen voor haar of zijn lerarenopleiding of school tegen overschrijving van 11 euro (14 euro voor Nederland) op rekeningnummer 737-2251855-43 IBAN BE66 7372 2518 5543 BIC KREDBEBB van Dorothea Van Hoyweghen.

U kan op deze conferentie eventueel ook inspiratie opdoen om met uw hogeschool of school een gelijkaardig of ander samenwerkingsproject met een gewest van de Orde van den Prince op te zetten.


Doelgroep

We verwachten een breed doelpubliek van

  • docenten Nederlands of Communicatie en docenten niet-taalvakken van de lerarenopleidingen Bachelor kleuter-, lager en secundair onderwijs,
  • pedagogisch begeleiders, inspecteurs, leraren Nederlands van het secundair onderwijs met hun collega’s niet-taalvakken,
  • onderwijzers en kleuterleiders met belangstelling voor taalontwikkeling,

om hun kennis en praktijkervaring bij te spijkeren of te toetsen aan die van de docenten van de betrokken hogescholen.


Programma

14.30 uur Ontvangst – Inloop met koffie of thee

14.50 uur

Taalontwikkelend lesgeven: begrip, motivering, toepassing – een inleiding door
Joke Vrijders (Arteveldehogeschool) en An De Moor (KAHO en HUB)
15.10 uur
Presentatie en bespreking van de nieuwe didactische filmpjes over taalontwikkelend lesgeven

Parallelle sessies in twee lokalen:
- filmpje eerste graad en tweede graad ASO – begeleiding Martien Geerts (KH Limburg) en Dorothea Van Hoyweghen (ere-inspecteur S.O.)
- filmpje lager onderwijs - begeleiding Tinneke van Bergen (Arteveldehogeschool) en Elke Van Nieuwenhuyze (KAHO)

15.55 uur

Koffie en thee
16.10 uur
Parallelle sessies in twee lokalen:
- filmpje derde graad BSO- begeleiding Anne Decelle (KHLeuven)
- filmpje  kleuteronderwijs – begeleiding Helena Taelman (KAHO)  en Ann Steverlynck (Arteveldehogeschool)

16.55 uur

Globale afrondende bespreking van de didactische filmpjes en concrete aanpak
van het taalontwikkelend lesgeven door Guido Cajot (KHLimburg)

17.10 uur

Slotwoord door de dagvoorzitter met uitnodiging voor het avondgedeelte
19.30 uur
Avondgedeelte
- Toespraken door Guido Galle, directeur onderwijs- en studentenbeleid Arteveldehogeschool en Dirk de Ceulaer, algemeen directeur HUB-KAHO.
- Toespraak door Germaan Van Verdeghem, Gewestpresident Oost- en Zeeuws-Vlaanderen van de Orde van den Prince.
- Presentatie ingekorte versie didactische filmpjes met toelichting door An De Moor en Joke Vrijders.
- Feestelijke afsluiting van het project met een receptie.

Dagvoorzitter is Dorothea Van Hoyweghen, projectleidster en secretaris NDN


Waar en wanneer
op 3 oktober om 14.30 uur in de Campus Kantienberg van de Artveldehogeschool Gent, Voetweg 66 - 9000 Gent


Praktisch
De inschrijvingsprijs is € 40. Daarin zit vervat de deelname aan de conferentie, de DVD met de didactische filmpjes,
de leidraad, de kijkwijzers en de opdrachten (waarde  € 11).

Inschrijven kan door:

  1. overschrijving van € 40 op rekening IBAN = BE05 0011 4997 1675; BIC = GEBABEBB van NDN, Wilrijk
  2. het inschrijvingsformuliertje te kopiëren, in te vullen en als e-mailbericht te versturen naar info@netdidned.be


Meer info
Op de website van Netwerk Didactiek Nederlands

 

Wat?Herfstconferentie Netwerk Didactiek Nederlands
Taalontwikkelend lesgeven: hoe doe je dat?
Waar?Gent, België
Wanneer?03/10/2012
Meer informatie?Netwerk Didactiek Nederlands
Website