Evenementen

NL-TERM Conferentie Nederlandstalige Terminologie

Op maandagmiddag 27 augustus organiseert NL-TERM, de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie, voorafgaand aan het IVN-colloquium en in samenspraak met de IVN-organisatoren, van 13.00-15.00 uur een preconferentie over Nederlandstalige terminologie. Dit congres vindt plaats op dezelfde locatie als het Colloquium Neerlandicum en sluit er qua thema dicht bij aan. De titel van het voorcongres luidt: Terminologie: een sleutel tot andere werelden? De bedoeling ervan is om inzicht te geven in wat Terminologie in feite is en hoe Nederlandstalige terminologie een rol en plaats kan innemen in de werkzaamheden van neerlandici extra muros.

Wat?NL-TERM Conferentie Nederlandstalige Terminologie
Preconferentie tijdens het Achttiende Colloquium Neerlandicum
Waar?Antwerpen, België
Wanneer?27/08/2012
Meer informatie?NL-TERM
Website