Evenementen

Meertaligheid in België, Nederland en Europa anno 2012

Op vrijdag 14 december organiseren ABLA (Belgische Vereniging voor Toegepaste Linguïstiek) en Anéla (Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap) in Luik een studiedag over het thema 'Meertaligheid in België, Nederland en Europa anno 2012'. Op deze studiedag staan vier aspecten van meertaligheid centraal: (1) meertaligheid en tweede-/vreemdetaalverwerving, (2) meertaligheid en tweede-/vreemdetaaldidactiek en -onderwijs, (3) meertaligheid en vertalen, tolken, terminologie en vaktalen en (4) meertaligheid en taalbeleid. Doel van de studiedag is de jongste stand van zaken toe te lichten en de meertaligheid nader te onderzoeken in zowel de Belgische en Nederlandse als in de bredere Europese context.

Wat?Meertaligheid in België, Nederland en Europa anno 2012
Waar?Luik, België
Wanneer?14/12/2012
Meer informatie?ABLA en Anéla
Laurent Rasier
Université de Liège België
laurent.rasier@ulg.ac.be
Website