Evenementen

Colloquium neerlandicum Poznan 9 - 12 mei 2013

De Vakgroep Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies aan de Adam Mickiewicz Universiteit in Poznan organiseert van 9 tot 12 mei 2013 in Poznan een colloquium neerlandicum over In verscheidenheid verenigd - eenheid in verscheidenheid.

De Lage Landen liggen niet naast Midden-Europa, maar ook niet ver weg. Sinds vele eeuwen bestaan er nauwe contacten tussen de Lage Landen en Midden-Europa. Op ieder vlak was en is er geregeld verkeer van mensen, goederen en ideeën. Er waren en er zijn migratiestromen in beide richtingen en het culturele leven werd en wordt wederzijds beïnvloed en geïnspireerd - van de Hanze tot heden.

Het devies van de Europese Unie luidt: In verscheidenheid verenigd, aldus de officiële Nederlandse vertaling. Dit had ook Eenheid in verscheidenheid kunnen zijn. Toeval of niet, ook de titel van een beleidsadvies van de Nederlandse Taalunie over verscheidenheid in het Nederlands en talige verscheidenheid in Europa.
In verscheidenheid verenigd - eenheid in verscheidenheid is daarom het thema van het komende colloquium neerlandicum dat van 9 tot 12 mei 2013 in Poznan zal plaatsvinden.

Kwesties, die zich in alle richtingen binnen de neerlandistiek en Lage Landen-studies aandienen, zijn:

- Waaruit bestaat die eenheid in verscheidenheid, wanneer het om de Lage Landen en Midden-Europa gaat?
- Wat verenigt deze landen?
- Wat is de samenhang, wat zijn de overeenkomsten tussen het Nederlandse taal- en cultuurgebied en de landen van Midden-Europa?
- Waaruit bestaan de verscheidenheid en de verschillen, die in Europa verenigd worden?
- Hoe verloopt de uitwisseling en wederzijdse beïnvloeding?
- Gelet op het feit dat Nederlands ook buiten Europa gesproken wordt: wat zijn de eenheid en verscheidenheid die het Nederlandse taal- en cultuurgebied binnen en buiten Europa met elkaar verbindt?
- Meer specifiek met betrekking tot ons vakgebied: Wat is de plaats van Midden-Europa in de neerlandistiek? Wat is de plaats van de neerlandistiek in Midden-Europa - in een Europa, dat meer en meer een eenheid vormt in verscheidenheid?

Call for papers
De Vakgroep Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies aan de Adam Mickiewicz Universiteit in Poznan nodigt iedereen uit voorstellen in te dienen voor bijdragen op het colloquium in alle richtingen binnen de neerlandistiek en Lage Landen-studies, op het gebied van de taal- en letterkunde, vertaalkunde, culturele studies, culturele en politieke geschiedenis etc.
Abstracts met een maximale lengte van 300 woorden kunnen tot 31 oktober 2012 verstuurd worden aan Nederlands@ifa.amu.edu.pl.

Wat?Colloquium neerlandicum Poznan 9 - 12 mei 2013
Waar?Poznan, Polen
Wanneer?09/05/2013 tot 12/05/2013
Meer informatie?Dhr. J. Koch
Nederlands@ifa.amu.edu.pl