Evenementen

Vertaalwedstrijd Juvenes Translatores 2012

De Europese Commissie organiseert dit jaar voor de zesde maal Juvenes Translatores, een vertaalwedstrijd voor 17-jarigen in het middelbaar onderwijs. De wedstrijd wordt terzelfdertijd in de hele Europese Unie gehouden.

De deelnemers moeten een tekst van 1 pagina vertalen van en naar een van de 23 officiële talen van de EU. Per EU-land wordt de beste vertaling gekozen. De winaars worden allemaal samen uitgenodigd voor een bezoek aan Brussel, waar ze een prijs ontvangen, de EU-commissaris voor Meertaligheid ontmoeten en professionele EU-vertalers aan het werk zien.

Aanmelden en wedstrijdverloop
Inschrijven gebeurt in twee stappen. Eerst schrijft een verantwoordelijke leraar de school in door middel van een online aanmeldingsformulier, vóór 20 oktober 2012. Daarna, in de eerste helft van november, meldt de school maximaal 5 leerlingen aan, met opgave van hun talencombinatie.

De wedstrijd zelf vindt plaats op dinsdag 27 november 2012 tussen 10 en 12 uur. De Commissie bezorgt alle nodige documenten. Leerlingen en begeleidende leerkracht moeten alleen enkele uurtjes vrijhouden om de vertalingen te maken en naar Brussel op te sturen.

De vertalingen worden beoordeeld door vertalers van de Europese Commissie. Zij kiezen per land één winnaar. Alle winnaars worden in april 2013 uitgenodigd voor een driedaags bezoek aan de Europese Commissie in Brussel.

Informatie over de wedstrijd, het volledige reglement, een aanmeldingsformulier en voorbeeldteksten van de vorige edities vindt u op de website (hieronder).

Wat?Vertaalwedstrijd Juvenes Translatores 2012
Waar?eigen school, EU
Wanneer?27/11/2012 tot 27/11/2012
Meer informatie?Europese Commissie
wedstrijdsecretariaat in Brussel
DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu
Website