Evenementen

Vlaamse studiedag Stedelijke Meertaligheid en Onderwijs

In Gent groeit al enkele jaren een nieuwe aanpak in het omgaan met meertaligheid in het basisonderwijs. Het taalbadmodel, met nauwelijks tot geen aandacht voor de thuistaal van kinderen, levert niet de gewenste resultaten op. Allochtone kinderen blijven ondermaats presteren in het onderwijs.

Om het welbevinden én de schoolprestaties te vergroten, besloot de stad Gent in 2008, inspelend op de taalontwikkeling van meertalige kinderen, een experiment op te zetten in vier basisscholen om een formele plaats toe te kennen aan de thuistaal. In het taalbadmodel krijgen kinderen immers niet de kans om vaardigheden in hun thuistaal te versterken om van daaruit een tweede taal te leren. De kans om deze meertaligheid als troef verder te ontwikkelen, bleef onbenut.

In het Gentse project ‘Ontwikkelen van schoolse vaardigheden via de thuistaal’ worden leerkrachten en kinderen gestimuleerd om een positieve attitude te ontwikkelen ten aanzien van alle talen. De erkenning en waardering van alle talen op school creëert een positief beeld op de eigen sociaal-culturele achtergrond en die van anderen. Bovendien worden kinderen aangespoord om hun thuistaal te benutten om zo hun (Nederlandse) taalvaardigheid te bevorderen, in de vorm van functioneel veeltalig leren in een krachtige leeromgeving. Hiernaast leert een experimentele groep van Turkstalige kinderen ook eerst lezen en schrijven in het Turks.

Op de slotconferentie worden de lang verwachte resultaten van het aan het project gekoppelde evaluatieonderzoek bekendgemaakt. Tijdens deze slotconferentie, bedoeld als afsluiter van het thuistaalproject, zullen ook tal van andere workshops aan bod komen. Deze studiedag wil een inspiratiebron zijn voor al wie met onderwijs bezig is in Vlaamse centrumsteden. De ingrediënten van deze nieuwe aanpak worden voorgesteld: directies vertellen over het hoe en waarom van het project, kleuterleidsters tonen hoe kinderen hun ei in de kring beter kwijt kunnen door ook hun thuistaal in te zetten en makkelijker open bloeien, leerkrachten getuigen over het nut van het gebruiken van de thuistaal in de rekenles en hoe dit het zelfvertrouwen van de kinderen vergroot, brugfiguren reflecteren over de vragen die ouders nu veel spontaner stellen over de taalontwikkeling van hun kinderen, pedagogische begeleiders raken aan hoe je een dergelijk – toch wel controversieel – project op poten zet, en zoveel meer. Ook externe partners van het project krijgen hier een forum.

We nodigen je dan ook heel graag uit op deze studiedag over Stedelijke Meertaligheid en Onderwijs. Bovendien kan je ’s avonds nog een publiekslezing meepikken van de Canadese professor J. Cummins, die als één van de eersten het belang van de moedertaal aantoonde bij het leren van een tweede taal……

Doelgroep
Deze studiedag is bedoeld voor iedereen die met onderwijs bezig is.


Programma
09u00 – 09u30   Onthaal
09u30 – 10u00   Hoe is het project tot stand gekomen? (Luc Heyerick)
                           Opzet van het project (PBD)
10u05 – 11u05   Parallelsessie 1
11u15 – 12u15   Parallelsessie 2
12u15 – 13u30   Lunch
13u30 – 15u00   Resultaten wetenschappelijk onderzoek
15u00 – 15u30   Pauze
15u30 – 16u30   Debat met verschillende partners + politieke bespiegelingen met moderator Jan ‘tSas
16u30 – 16u45   Afsluiting. Schepen Van Onderwijs en Opvoeding stad Gent
16u45 – 18u00   Receptie


Waar?
Cultuur- en Congrescentrum Het Pand ( Universiteit Gent)
Onderbergen 1, 9000 Gent


Wanneer?
6 maart 2013


Inschrijven
Vooraf inschrijving is noodzakelijk. Inschrijven kan vanaf december 2012.


Meer info
Ayşe İşçi ayse.isci@gent.be
Sara Gielen sara.gielen@gent.be

Wat?Vlaamse studiedag Stedelijke Meertaligheid en Onderwijs
Waar?Gent, België
Wanneer?06/03/2013
Meer informatie?Website