Evenementen

7e Internationale Streektaalconferentie

De 7e Nederlandse streektaalconferentie wil de mogelijkheden en problemen rond toekomstig beleid voor taalvariatie en streektalen als immaterieel erfgoed in beeld brengen. Actoren uit Nederland en Vlaanderen zullen hun visies onderling en met de aanwezigen delen. Afsluitend wisselen vertegenwoordigers uit de onderzoekswereld, het middenveld en de overheid van gedachten over de vraag of (streek)talen (ook) als erfgoed geborgd moeten worden en hoe dat zou kunnen gebeuren.

Wat?7e Internationale Streektaalconferentie
(Streek)taal als erfgoed?!
Waar?Elst, Nederland
Wanneer?28/09/2012
Meer informatie?Stichting Gelders Erfgoed
C. Reijngoudtl
+31 57 551 18 26
C. Reijngoudt@gelderserfgoed.nl
Website