Evenementen

Studiedag Taalverzorging en taalbeschouwing

In het Referentiekader taal en rekenen wordt in domein 4 Begrippenlijst en Taalverzorging het basisniveau voor spelling, grammatica en taalbeschouwing aangegeven. Nogal wat docenten in het voortgezet onderwijs besteden in hun lessen naar verhouding veel tijd aan spelling, grammatica en stijl. Zij zien daarvan echter in de opbrengsten van hun inspanningen (en die van de leerlingen!) te weinig terug. De grote vraag is: hoe krijgen we leerlingen zover dat ze niet alleen weten hoe ze verzorgde teksten moeten schrijven, maar dat ook willen?

Daarvoor zijn eigentijdse en soms eigenwijze aanpakken nodig. Deze dag gaat over de volgende thema’s:

  • Wat houdt het basisniveau voor taalverzorging en taalbeschouwing in: de APS kaart Spelling en leestekens.
  • Correct schrijven is niet meer vanzelfsprekend. Wat is er aan de hand?
  • Hoe boek je samen met collega’s van alle vakken resultaat?
  • Hoe maak je onderwijs in spelling, grammatica en stijl betekenisvol voor leerlingen, zodat ze het geleerde echt gaan gebruiken?
  • Welk grammaticaonderwijs is nodig?
  • Wat zijn effectieve aanpakken en welke andere bronnen naast de methode zijn daarbij goed in te zetten?

Wat?Studiedag Taalverzorging en taalbeschouwing
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?22/01/2013
Meer informatie?APS
Bert de Vos
b.devos@aps.nl
Website