Evenementen

Dag van Taal, Kunsten en Cultuur

Op vrijdag 25 januari 2013 vindt in en rond het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen voor de 12e keer de Dag van Taal, Kunsten & Cultuur plaats. Op deze studiedag voor vo-docenten in de talen- en kunstvakken gaat een keur aan sprekers in op de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen op de vakgebieden. Hierbij is volop aandacht voor toepassingen in het voortgezet onderwijs.

Voor leraren Nederlands begint de dag met een vakbijeenkomst onder leiding van Theo Witte die u zal informeren over enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van het schoolvak Nederlands. De plenaire lezing in onze aula is dit jaar van niemand minder dan Jan Terlouw. Daarna is er keuze uit drie lezingen: Pieter Steinz over het cultureel dna van Europa, Rick de Graaff over tweetalig onderwijs en Andres Blühm (directeur Groninger museum) over musea en hun publiek. Voor de neerlandici is er een forumdiscussie over de bijwerkingen van 'opbrengstgericht onderwijs' voor het schoolvak Nederlands.

Na de lunch kunt u terecht bij workshops en presentaties over bijvoorbeeld lezen op het vmbo, schijven van hyperteksten, didactiek van literatuurgeschiedenis, het gebruik van nieuws en actualiteiten in de les, lezen en schrijven van gedichten, kluchten in de zestiende eeuw, interactie in de klas, boekverslagen schrijven met het referentiekader taal.

Wat?Dag van Taal, Kunsten en Cultuur
Waar?Groningen, Nederland
Wanneer?25/01/2013
Meer informatie?Rijksuniversiteit Groningen
Theo Witte
Website