Evenementen

Cross-over congres: over grenzen

Het tweejaarlijkse Cross-Over congres benadert de letterkundige neerlandistiek vanuit een transhistorisch en interdisciplinair perspectief. Dit jaar willen we de deelnemers van Cross-Over uitdagen om vragen te stellen bij de verschillende grenzen waarmee zij tijdens hun onderzoek worden geconfronteerd. Dienen de grenzen van de literatuur een eigen onderzoeksveld te vormen, dienen zij helemaal te worden opgeheven, of is er juist behoefte om het terrein van de literatuur en de literatuurwetenschap verder of opnieuw af te bakenen? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met onze perceptie van de Nederlandse literatuur als we die als een globaal verschijnsel gaan beschouwen ('Global Dutch')? Hoe kunnen we spreken van interdisciplinariteit als we het literaire veld als zodanig voor onszelf nog niet duidelijk hebben afgebakend? Gaat literatuur 'over grenzen' zodra literaire en maatschappelijke discoursen elkaar lijken te overlappen? In hoeverre is economische taal bijvoorbeeld 'literair' te noemen en beschikt literaire taal over 'economische' kenmerken? In hoeverre doen moderne media de grenzen tussen woord en beeld vervagen en hoe beïnvloedt die ontwikkeling onze perceptie van literatuur?

Aan de hand van deze vragen willen we deelnemers aan Cross-Over kritisch laten nadenken over de grenzen van de literatuur en van de literatuurwetenschap. Dit zal gebeuren aan de hand van de thema's:
AUTEURSCHAP EN AUTORITEIT / GLOBAL DUTCH/NEDERLANDS BUITENGAATS / AUTONOMISERING VAN DE LITERATUUR / LITERATUUR EN COGNITIE / LITERATUUR EN DE BEELDENDE KUNSTEN / LITERATUUR EN ECONOMIE / LITERATUUR EN RUIMTE

Plenaire lezingen door:
Hanneke Grootenboer (University of Oxford): "Het bedachtzame beeld"
Eric Schliesser (Universiteit Gent): "Hoogmoed, grootmoedigheid en gelijkmoedigheid in de morele economie van de literatuur"

Wat?Cross-over congres: over grenzen
Internationaal congres letterkundige neerlandistiek
Waar?Gent, België
Wanneer?08/02/2013
Meer informatie?Universiteit Gent
Website