Evenementen

ANBF Studiedag Nederlands leren door immersieactiviteiten

De Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France (ANBF) zoekt belangstellenden om mee vorm te geven aan haar jaarlijkse studiedag, op 23 februari 2013. Het thema is Nederlands leren door immersieactiviteiten.

Oproep tot bijdragen
De ANBF doet een beroep op praktijkmensen die hun ervaring in een gezellige en motiverende sfeer willen delen met collega’s die werkzaam zijn in uiteenlopende onderwijssituaties. Behalve immersieonderwijs kunnen ook activiteiten aan bod komen die in een klassiekere context ingebed zijn, zoals e-tandems of samenwerkingsverbanden over de grenzen heen.

Werktalen voor de studiedag zijn Nederlands en Frans. Overdraagbare ervaringen uit andere talen dan het Nederlands kunnen ook een plaats vinden. Wat de praktische kant betreft: de studiedag wordt vormgegeven rond workshops van een uur, waaraan 5 à 10 personen kunnen deelnemen.

Meer details over mogelijke onderwerpen en praktische organisatie vindt u op de website van de ANBF (www.anbf.be). Wilt u een ervaring delen, een project presenteren of een initiatief waarop u best trots bent? De ANBF zou het op prijs stellen uw voorstel vóór 15 december 2012 te ontvangen, op het adres secretaris@anbf.be of via het contactformulier op www.anbf.be. Als u dat wenst, dan wil de ANBF u natuurlijk graag helpen uw bijdrage preciezer te omlijnen.

Wat?ANBF Studiedag Nederlands leren door immersieactiviteiten
Oproep tot Bijdragen
Waar?Plaats wordt nog bekend., België, Frankrijk
Wanneer?23/02/2013 tot 23/02/2013
Meer informatie?ANBF
secretaris@anbf.be
Website