Evenementen

Studiedag: Investeren in fictie, de kracht van lezen in het vmbo

Lezen voor je plezier, dat is vaak niet het eerste waar de docent Nederlands aan denkt als het om zijn vmbo-leerlingen gaat. Alle kinderen van de basisschool houden van een goed verhaal, maar op het vmbo lijkt dat bij veel leerlingen verdwenen. Recent onderzoek toont aan dat het lezen van boeken een enorme stimulans voor de taalontwikkeling van leerlingen kan zijn en dat het leren bij alle vakken verbetert als leerlingen veel fictieteksten lezen. Het Referentiekader taal en rekenen stelt het lezen van fictionele en literaire teksten bovendien op alle schoolsoorten in het vo verplicht. Reden dus om 'lekker lezen' op het vmbo te stimuleren.

Aan de orde komen:
- Doelen van lezen van fictie op het vmbo
- Motiverende aanpakken en good practice. Bijvoorbeeld: schoolbrede leesmomenten voor iedereen, interactief voorlezen, leeslounges, lezen verbinden met creatief taalgebruik, voorlezen als stage-opdracht.
- Een lees- of fictiedossier maken

Kosten: € 315,- inclusief materiaal en lunch.
Tweede en volgende deelnemer van dezelfde school € 290,-.

Wat?Studiedag: Investeren in fictie, de kracht van lezen in het vmbo
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?06/02/2013
Meer informatie?APS
Bert de Vos
030-2856800
academie@aps.nl
Website