Evenementen

Ronde Tafel over de status van de taalprofessional

Een dozijn grote jongens en een paar duizend eenmansbedrijven. Ieder jaar komen er een paar honderd bij … en gaan er een paar honderd weer weg. Iedereen kan zijn eigen taalbedrijf starten. Er is weinig of niets voor nodig: geen ervaring, geen referenties, geen lidmaatschap van een beroepsvereniging, geen diploma, geen officiële erkenning, geen kwaliteitscertificaat. De taalsector is zeer versnipperd en de toetredingsdrempel is zeer laag. Dat ontgaat natuurlijk ook de (potentiële) klant niet en het gevolg is dat zijn perceptie van de sector – diplomatisch gezegd – verward en niet eenduidig kwaliteitsvol is.

Welke marktsignalen stuurt de taalsector vandaag eigenlijk naar zijn (potentiële) klanten? Hoe komt het dat de status van de taalprofessional niet optimaal is? En waarom is het vreemd genoeg vooral het kwaliteitssegment van de markt dat daar last van heeft? Hoe kunnen we de positie en de status van de taalprofessional verbeteren? Hoe kan de sector efficiënter kennis delen? Hoe kan de taalsector verder kwaliteitsvol professionaliseren? Hoe kunnen de diverse segmenten van de taalsector elkaar versterken?

Deze Ronde Tafel is in eerste instantie bestemd voor het kwaliteitssegment van de taalsector, maar iedereen is uiteraard welkom. Toch is het vooral het kwaliteitssegment van de taalsector dat er baat bij heeft dat de sector krachtige en eenduidige kwaliteitssignalen uitzendt.

Dries Debackere zal deze Ronde Tafel faciliteren. Daarmee weet u dat u geen vrijblijvende praatbarak en geen eenrichtingsverkeer moet verwachten en dat deze Ronde Tafel niet alleen door zijn inhoud maar ook door zijn vorm zal beklijven. U kunt diverse vormen van gedachtewisseling verwachten, die zullen uitmonden in concrete suggesties voor concrete acties die de positie en de status van de taalprofessional kunnen verbeteren. Deze Ronde Tafel is vrijelijk geïnspireerd op een EU-studie over de status van de vertaler in Europa. Het is warm aanbevolen deze studie vooraf door te nemen.

Wat?Ronde Tafel over de status van de taalprofessional
Waar?Gent, België
Wanneer?12/03/2013
Meer informatie?+32 (0)9 269 04 66
info@taalsector.be
Website