Evenementen

Conferentie neerlandistiek in het Caribisch gebied

Op 14,15 en 16 november 2013 vindt aan het Instituut voor de Lerarenopleiding in Paramaribo (IOL) de conferentie van het Caribisch Platform voor de Neerlandistiek (Caran) plaats. De primaire doelstelling van deze conferentie is het versterken van het platform van neerlandici in het Caribisch gebied die op regelmatige basis overleg voeren over hun onderwijs en onderzoek. De conferentie vond voor het eerst plaats in november 2011 op Aruba. Het is de doelstelling deze conferentie elke twee jaar te herhalen op andere plaatsen binnen de regio. Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de Nederlandse Taalunie.

Doelgroep
De deelnemers aan de bijeenkomst zijn docenten die Nederlands doceren aan een universiteit, hogeschool of lerarenopleiding. De onderzoeksgebieden omvatten literatuur, taalkunde, taalbeheersing en taaldidactiek.

Programma
Donderdag 14 november
8.30 - 9.00u: inloop lokaal D11
9.00u: MC: welkom en programma
9.10u: Hilde Neus: Introductie
9.15u: Geert Joris, secretaris-generaal van De Nederlandse Taalunie: Openingswoord
9.30u: Openingscollege door Ruth San A Jong: de Inktaapnominatie voor Suriname
10.00u: Helen Chang: De verrichtingen van de Nederlandse Taalunie in Suriname
10.15u: Hedy Goeldjar: De invoering van een LIO-stage bij de opleiding Nederlands
10.30u: Sita Doerga-Misier: Samenvatting als gereedschap in het onderwijs
10.45u - 11.05u Pauze
11.15u: Usha Soemai: Een Surinaamse talkshow als communicatie-analyse
11.30u: Marjorie Rotsburg: Een toepassing van cognitieve grammatica in Suriname
12.00u: Welmoed Ventura: Structuurveranderingen van het Nederlands in de geschreven Surinaamse media
12.30u: dagafsluiting

Vrijdag 15 november
8.30u: inloop in lokaal D11
9.00u - 12.00u Hellmuth van Berlo: ‘Is jouw Nederlands mijn Nederlands?’
Workshop over referentiekaders en een aanzet tot leerlijnen Nederlands in het voj en vos-onderwijs (voor genodigden en belangstellenden, opgave verplicht).
Deze workshop wordt herhaald van 13.00u-16.00u

Zaterdag 16 november:
8.30 - 9.00u: Inloop
9..00u: MC welkom en programma
9.10u: dagopening Hilde Neus, welkom SVN-leden
9.15u Erik Mijts: Instructietaal in het PO en SO in Statia
9.30u Bernadette Berenos: Van moedertaaldidactiek naar vreemde taaldidactiek: een ontwikkeling vanuit het verleden naar het heden
9.45u Kitty Goothuyse: PTHO als ingangstoets voor de hoofdfase van de bach-fase
10.00u Erich Puschel: NVTiC: een nieuwe didactiek voor Nederlands in het Caribisch onderwijs?
10.15u Wim Rutgers: Recentrage van het literatuuronderwijs
10.30u - 10.50u Pauze
11.00u Erik Mijts: Het CNaVT
11.15u Lila Gobardhan: De laatste Van Donselaar
11.30u: Hilde Neus: 10 koeien; taal- en cultuurinvloeden in een Surinaams raplied
11.45u: Verassingsafsluiting

12.15u Vergadering platform Caran
(voor belangstellenden)

Wat?Conferentie neerlandistiek in het Caribisch gebied
Waar?IOL, Paramaribo, Suriname
Wanneer?14/11/2013 tot 16/11/2013
Meer informatie?IOL, Paramaribo, Suriname
Hilde Neus
heneus@sr.net