Evenementen

Lezingencyclus jubileum Goethe-Universität

1914-2014: Honderd jaar later. De eerste wereldoorlog in Vlaanderen

De Goethe-Universität te Frankfurt am Main bestaat in 2014 honderd jaar en wil deze gebeurtenis graag met een mooi programma vieren. Bij de feestelijkheden draait natuurlijk veel om Goethe en ook om de bekende geleerden, die met deze universiteit onlosmakelijk verbonden zijn. Maar ook sport, film, muziek, e.a. krijgen een plaatsje.
Ook het lectoraat Nederlands levert zijn bijdrage aan het organiseren van de festiviteiten.

Terwijl voor de universiteit het jaar 1914 de oprichting betekende, heeft dat jaar in Vlaanderen een heel andere connotatie, namelijk het begin van de eerste wereldoorlog. Daarom heeft het lectoraat Nederlands ook deze historische datum in het jubileumprogramma opgenomen.

Voor het zomersemester 2014 staat er een college ”Wereldoorlog I in de nederlandstalige literatuur” op het programma. Ter illustratie zullen twee auteurs uit hun recente romans voorlezen en zullen twee wetenschappers deze wereldoorlog in een breder literair perspectief enerzijds en in een ruimer historisch perspectief anderzijds plaatsen.

De auteurs zijn Stefan Brijs met zijn in 2011 verschenen ”Post voor mevrouw Bromley” en de journaliste Annelies Beck met haar in 2011 gepubliceerde roman ”Over het kanaal”. Beide romans hebben de eerste wereldoorlog en zijn gruwelen tot thema. Ook wordt er aandacht besteed aan het Duitse perspectief op deze oorlog en de reflectie op deze periode honderd jaar later.
Prof. Geert Buelens, dé specialist voor dichtkunst in Europa ten tijde van WOI zal een lezing over Paul Van Ostaijen houden. Hoogleraar Moderne Europese Geschiedenis Sophie De Schaepdrijver, auteur van het in 1997 verschenen ”De Groote Oorlog - Het Koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog” zal een voordracht over &rdquo:Rechtvaardigingsnarratieven&rdquo:(werktitel) geven.

De organisatie is in handen van het lectoraat Nederlands. Voor meer informatie en voor het programma kunt u terecht bij docent Laurette Artois.

De lezing van Annelies Beck zal op dinsdag 29 april 2014 plaatsvinden. De overige activiteiten vinden van 17 tot en met 20 juni 2014 plaats.
De activiteiten zijn toegankelijk voor de studenten en voor een breder publiek. Zowel binnen als buiten de universiteit.

Deze lezingencyclus komt mede tot stand dankzij een subsidie van de Nederlandse Taalunie.

Wat?Lezingencyclus jubileum Goethe-Universität
Waar?Frankfurt am Main, Duitsland
Wanneer?17/06/2014 tot 21/06/2014
Meer informatie?J.W. Goethe Universität, afdeling Nederlands
Laurette Artois
artois@lingua.uni-frankfurt.de