Evenementen

Leerling-docent-interactie bij schrijven in de vakken

Als leerlingen in het voortgezet onderwijs kwalitatief goede teksten willen schrijven, is het cruciaal dat ze school- en vaktaal gebruiken en een duidelijke tekststructuur aanbrengen. Deze vaardigheden zijn met name van belang bij langere teksten, zoals profielwerkstukken en onderzoeksverslagen. Taalgericht vakonderwijs biedt mogelijkheden om leerlingen zich deze vaardigheden eigen te laten maken. Expliciete instructie en op de leerling afgestemde feedback zijn hierbij essentieel, oftewel: de interactie tussen docent en leerling speelt een belangrijke rol. Tijdens dit congres gaan we na hoe deze leerling-docent-interactie het best vormgegeven kan worden. Hierbij staat de verbinding tussen wetenschap en praktijk centraal. Het congres fungeert dan ook als een ontmoetingsplek voor onderzoekers en docenten, met als hoofdvragen: • Wat is er vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend over effectieve vormen van instructie over schrijven in de vakken en over feedback op het schrijfproces en -product? • Welke goede voorbeelden zijn er in de praktijk te ontdekken?

Wat?Leerling-docent-interactie bij schrijven in de vakken
een ontmoeting tussen wetenschap en praktijk
Waar?Universiteit Utrecht, Nederland
Wanneer?22/01/2014
Meer informatie?Universiteit Utrecht
Gerdineke van Silfhout
University College Utrecht Campusplein 1 3584 ED Utrecht
g.vansilfhout@uu.nl
Website