Evenementen

Symposium Meertalig, minder talig?

Een juiste diagnostiek van taalproblemen bij meertalige kinderen is niet evident. Onlangs formuleerde het RIZIV dan ook enkele richtlijnen waaraan een dergelijk diagnostisch onderzoek moet voldoen. Cruciaal binnen de taaldiagnostiek bij meertalige kinderen is het betrekken van alle talen die het kind spreekt. De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten ondersteunt deze visie evenzeer. Het symposium Meertalig, minder talig?, een organisatie van Code en SIG vzw, belicht de recentste richtlijnen voor diagnostiek van taalproblemen bij meertalige kinderen. Het richt zich tot hulpverleners die beroepshalve in contact komen met meertalige kinderen. Vanuit een wetenschappelijk kader formuleren we tal van praktische tips voor de praktijk. Speciale aandacht gaat uit naar de resultaten van het project Meer-Taal In Zicht, een onderzoeksproject uitgevoerd door Code met de steun van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid. De doelstelling van het project is het ontwikkelen van een online opleiding voor tolken zodat zij logopedisten kunnen ondersteunen in taalanalyses in vreemde talen. Doelgroep: hulpverleners die beroepshalve in contact komen met meertalige kinderen Datum: 7 februari 2014 Locatie: Thomas More Antwerpen Kostprijs: 99 euro

Wat?Symposium Meertalig, minder talig?
Aan de slag met het nieuwe protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen
Waar?Thomas More Antwerpen | Jozef De Bomstraat 11 | BE-2018 Antwerpen, België
Wanneer?07/02/2014
Meer informatie?Code Thomas More, i.s.m. Sig vzw (7 februari 2014)
Marjolein Noé
+ 32 (0)3 241 08 09
Thomas More | Gezondheid & Welzijn en Lerarenopleiding Jozef De Bomstraat 11 | BE-2018 Antwerpen
marjolein.noe@thomasmore.be
Website