Evenementen

Symposium Taalvaardigheid Nederlands in voortgezet onderwijs en universiteit

Op vrijdagmiddag 9 mei 2014 vindt van 13:00 tot 17:00 uur in het Groninger Museum een symposium plaats rond het thema taalvaardigheid in het Nederlands op het snijvlak van voortgezet onderwijs en universiteit.

De inhoud, het niveau en de functie van het eindexamen Nederlands en van het daaraan voorafgaande onderwijs in taalvaardigheid staan de laatste jaren steeds vaker ter discussie. Het is niet langer vanzelfsprekend dat het vwo zijn leerlingen voldoende voorbereidt op de eisen die universitaire studies stellen aan de taalvaardigheid van beginnende studenten. Universiteiten beperken zich daarom niet langer tot het aanbieden van onderwijs en voorzieningen op het gebied van academische taalvaardigheid, maar leggen zich in toenemende mate toe op toetsing van taalvaardigheid aan hun poort. Deze aansluitingsproblematiek staat centraal op het symposium dat ruimte biedt aan uitwisseling van ideeën en debat. De discussie wordt op gang gebracht door korte voordrachten uit onderzoek en praktijk.

Aan het symposium is een proefexamen gekoppeld. Dit bestaat uit de afname van voorbeeldopgaven taalvaardigheid voor een examen taalvaardigheid Nederlands voor de 21e eeuw. Deze opgaven worden in april voorgelegd aan scholieren uit vwo 5 en studenten uit het eerste jaar van de bachelor van een alfa-, bèta- en gamma-opleiding. De resultaten van het proefexamen vormen stof voor discussie tijdens het symposium.

Organisatie: Leerstoelgroep Taalbeheersing van het Nederlands, Rijksuniversiteit Groningen

Wat?Symposium Taalvaardigheid Nederlands in voortgezet onderwijs en universiteit
Waar?Groningen, Nederland
Wanneer?09/05/2014
Meer informatie?Symposium Rijksuniversiteit Groningen