Evenementen

Lezen Centraal

Jongens blijven achter bij meisjes op het gebied van lezen. Ze vinden lezen minder leuk, ze lezen thuis minder en ze zijn minder vaak lid van de bibliotheek. Een belangrijke oorzaak voor dat verschil ligt in de motivatie. Voor meisjes is lezen een emotionele uitlaatklep en omdat zij in ontwikkeling voorlopen is hun leesattitude positiever. Jongens geven vaker de voorkeur aan andere vrijetijdsactiviteiten. Deze verschillen, en vooral ook de vraag wat ze voor leeseducatie betekenen, zijn onderwerp van Lezen Centraal, het jaarlijkse symposium van Stichting Lezen.

Het thema sluit aan bij de nieuwe campagne Vaders voor Lezen, die de Leescoalitie de komende twee jaar voert. De verschillen die op jonge leeftijd ontstaan, werken immers op latere leeftijd door, bijvoorbeeld in de beperkte betrokkenheid van vaders bij voorlezen. Op het symposium spiegelen wetenschappers hun inzichten aan ervaringen uit de praktijk en worden inspirerende praktijkvoorbeelden gepresenteerd. Diverse auteurs belichten het thema vanuit de boeken die zij schrijven. In hoeverre zijn zij bezig met hun publiek van jongens/mannen?

Voor wie?

Lezen Centraal richt zich op docenten van basisonderwijs t/m hbo, medewerkers in de kinderopvang, beleidsmakers, bibliotheekmedewerkers, onderzoekers en andere betrokkenen met interesse voor het thema.

Wanneer?

Lezen Centraal vindt plaats op 9 april in Amsterdam ArenA

Wat?Lezen Centraal
Het jaarlijkse symposium van Stichting Lezen
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?09/04/2014
Meer informatie?Stichting Lezen
Desiree van der Zander
Lezen