Evenementen

Matchmakingsbijeenkomst Nationaal Regieorgaan Onderzoek (NRO)

Op woensdag 24 september organiseert het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) van 15:30 tot 19:30 uur een matchmakingsbijeenkomst in Utrecht. De bijeenkomst is bedoeld voor onderzoekers en onderwijsprofessionals uit alle onderwijssectoren.

De bijeenkomst biedt ruimte voor ontmoeting en kennisuitwisseling voor iedereen met interesse in praktijkgericht onderwijsonderzoek. Daarnaast zal het NRO informatie geven over de nieuwe financieringsmogelijkheden voor praktijkgericht onderwijsonderzoek.

Voor kortlopende praktijkgerichte onderzoeksprojecten zijn vier thema’s vastgesteld: Leren en instructie, De kwaliteit van toetsen en beoordelen, Differentiatie in de klas, en De opbrengsten van leren met ict. De laatste twee thema’s trokken afgelopen jaar grote belangstelling en worden daarom herhaald. In de afgelopen ronde heeft het NRO zestien aanvragen gehonoreerd.

Voor driejarige praktijkgerichte onderzoeksprojecten zijn ook vier thema’s vastgesteld: Leren en instructie; De kwaliteit van toetsen en beoordelen; Leren voor de toekomst; en Kennisbenutting in de onderwijspraktijk. In de tweede helft van juni zal het NRO bekendmaken welke driejarige projecten binnen de afgelopen ronde een toekenning krijgen.

Wat?Matchmakingsbijeenkomst Nationaal Regieorgaan Onderzoek (NRO)
Praktijkgericht onderzoek
Waar?, Nederland
Wanneer?24/09/2014
Meer informatie?Annemarijke Jolmers
a.jolmers@nwo.nl
Website NRO