Evenementen

Conferentie 'Taalontwikkelend lesgeven'

De Vlaamse hogeronderwijsinstellingen de Arteveldehogeschool, HUB-KAHO en het Gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen van het genootschap de Orde van den Prince nodigen u graag uit op de Conferentie ‘Taalontwikkelend lesgeven’ die zij samen met het Nederlands Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs organiseren op woensdagmiddag 15 oktober 2014, op de HUB-KAHO, Campus Dirk Martens.

Tijdens deze conferentie stellen we u de resultaten van onze samenwerking voor. In parallelle sessies tonen we de instructiefilmpjes in de opleidingen Verpleegkunde en Bedrijfsmanagement. De getoonde methodieken zijn specifiek gekozen omdat ze bruikbaar zijn in alle academische en professionele opleidingen. De filmpjes maken deel uit van een didactisch pakket met een leidraad, een kijkwijzer en allerlei opdrachten.

Als een hogeschool taalontwikkelend wil lesgeven, treedt elke docent op als taalleraar of taaldocent. Hij doorspekt vakonderwijs met expliciete taaldoelen, levert taalsteun en zorgt voor rijke contexten en lessen vol interactiemogelijkheden. De conferentie ‘Taalontwikkelend lesgeven’ brengt in beeld hoe dat kan.

De bijeenkomst is bestemd voor vakdocenten hoger onderwijs, taaldocenten en taalbeleidcoördinatoren. Kunt u zich niet vrijmaken maar wenst u het didactische pakket ‘Taalontwikkelend lesgeven in het hoger onderwijs. Hoe doe je dat?’ te bestellen? Dit kan via uitgeverij Academia Press via mail info@academiapress.be, of op www.academiapress.be.

De bijeenkomst vindt plaats op de HUB-KAHO, Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Aalst. Er is een ruime parkeerplaats op de campus.

Wilt u zich inschrijven, of wenst u meer informatie over de bijeenkomst? Stuur dan vóór 3 oktober een e-mail naar an.demoor@hubkaho.be.

PROGRAMMA

14.30 u. - Ontvangst met koffie en thee

15.00 u. - Inleiding door Pieterjan Bonne (Arteveldehogeschool) en An De Moor (HUB-KAHO)

15.40 u. - Workshop

16.40 u. - Pauze

17.00 u. - Workshop

18.00 u. - Afrondende bespreking taalontwikkelend lesgeven door Joke Vrijders (Arteveldehogeschool) en slotwoord door An De Moor en Marie-Anne Baert namens het Nederlands Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs.

WORKSHOPS

Alle deelnemers krijgen afwisselend twee workshops:

Taalontwikkelend lesgeven in het hoger onderwijs. Hoe doe je dat? Principes en technieken toegelicht en in de praktijk verkend (An de Moor – Odisee & Pieterjan Bonne – Arteveldehogeschool).

Deze workshop hoort bij het didactische pakket ‘Taalontwikkelend lesgeven in het hoger onderwijs. Hoe doe je dat?’ dat alle deelnemers ontvangen. We bekijken de principes van taalontwikkelend lesgeven vanuit authentieke praktijkvoorbeelden gefilmd in twee verschillende opleidingen. Vervolgens verkennen we verschillende technieken die in de lespraktijk van het hoger onderwijs gemakkelijk in te zetten zijn en illustreren daarbij hoe u de kijkwijzer, de checklist en het korte stappenplan die in het pakket zitten, kunt gebruiken.

De kunst van het leren: van zelfregie naar studiesucces. Taalontwikkelend leren in het hoger onderwijs (Edith Alladin & Wilma van der Westen - Haagse Hogeschool). In de workshop staat het (taal)leren van de student centraal evenals de aanpak in het Voortraject Meertalige Studenten. De kern van de aanpak is het inzetten op de kracht van de student als motor voor zijn (taal)leerproces tijdens de opleiding en hoe u dat als docent kan initiëren: het dilemma van sterke sturing en toch alle ruimte geven. De film laat zien wat het effect is van deze vorm van docentonafhankelijk taalleren en studeren bij de studenten. Een activerende en uitdagende didactiek van taalontwikkelend lesgeven!

Wat?Conferentie 'Taalontwikkelend lesgeven'
Waar?Aalst, België
Wanneer?15/10/2014 tot 15/10/2014
Meer informatie?De Vlaamse hogeronderwijsinstellingen de Arteveldehogeschool, HUB-KAHO en het Gewest Oost- en Zeeuws
An de Moor
an.demoor@hubkaho.be
Taalontwikkelend lesgeven