Evenementen

Boijmans Taal- en rekenprogramma

Sinds ruim een jaar werkt het museum aan het Boijmans taal- en rekenprogramma voor primair onderwijs en worden online en in het museum bijzondere lessen ontwikkeld. Kunstenaar Wolf Brinkman geeft in het kader van het Boijmans taal- en rekenprogramma sinds afgelopen schooljaar wekelijks les aan leerlingen van OBS De Taaltuin in Schiedam en Fridtjof Nansen in Ommoord. Uitgangspunt voor iedere les zijn kunstwerken uit de museumcollectie, die hij samen met de kinderen onderzoekt. Telkens legt hij daarbij een accent op taal en rekenen.

Op basis van de bevindingen van zijn lessen ontwikkelt het museum speciale museumlessen. Papegaai Paulo, Kunstpraat en Kunstmaten zijn inmiddels in ons museumlessen aanbod opgenomen. Volgend schooljaar volgen er meer museumlessen.

Wat zijn onze bevindingen tot nu toe? Hoe ziet de aanpak van Wolf Brinkman eruit? Wat vinden de juffen van zijn lessen? Wat doen kinderen tijdens een zogenaamde taal- of rekenles in het museum?

Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens de Boijmans Taal- en Rekendocentenmiddag op woensdagmiddag 1 oktober. Het Boijmans taal- en rekenporgramma wordt mede mogelijk gemaakt door Mondriaan Fonds, het Gijselaar Hintzen Fonds en Prins Bernard Cultuurfonds, in samenwerking met het KCR.

Programma:

13:30 - 14:00 uur inloop met koffie en thee

14:00 uur aanvang, welkom en introductie door Catrien Schreuder (hoofd afdeling educatie)

14:15 uur Kunstenaar Wolf Brinkman en leerkrachten van OBS Fridtjof Nansen en OBS De Taaltuin over de Boijmans taal- en reken lessen van afgelopen jaar

15:00 uur Elsje Miedema (cultuurcoördinator OBS De Taaltuin) over haar masterscriptie 'kunsteducatie en de thuiscultuur van Turks Nederlandse basisscholieren'

15:20 uur Dr. Ronald Keijzer (Freudentahl Instituut) over (de overlap tussen) kunst en rekenen.

15:45 uur proeverij van verschillende museumlessen die in het kader van het Boijmans taal- en rekenprogramma zijn ontwikkeld

16:45 uur plenair gelegenheid om bevindingen te delen en aanvullende vragen te stellen

17:00 uur borrel

18:00 uur einde

Aanmelden docentendag

U bent van harte uitgenodigd om kosteloos de docentendag bij te wonen. Aanmelden is noodzakelijk en kan door een email o.v.v. docentendag 1 oktober te sturen naar educatie@boijmans.nl. Vergeet niet uw volledige naam, de naam van uw school en het aantal personen te vermelden.

educatie@boijmans.nl
Wat?Boijmans Taal- en rekenprogramma
Waar?Rotterdam, Nederland
Wanneer?01/10/2014