Evenementen

Van chattaal tot eindscriptie - #HBOdiscours

Studenten opleiden tot kritische professionals. Die kerntaak van hogescholen behelst meer dan het bijbrengen van specifieke vakkennis voor een bepaald beroep. Studenten moeten ook worden geschoold in de zogenoemde ‘21st century skills’ als onder meer samenwerken, kritisch denken, communiceren en problemen oplossen. Voor het verwerven van deze competenties is een brede en diepgaande taalvaardigheid een basiscompetentie, stelt de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Taalunie in een advies over ‘het Nederlands in het hoger onderwijs’ dat binnenkort verschijnt. Deze basiscompetentie behelst meer dan de bekende 'd' of 't'. Het gaat ook over zaken als bijvoorbeeld het vermogen om verbanden te leggen, informatie te ordenen, logisch te redeneren en een adequaat niveau van schrijfvaardigheid.

Wat?Van chattaal tot eindscriptie - #HBOdiscours
Het Nederlands van de hbo-student
Waar?Den Haag, Nederland
Wanneer?04/03/2015
Meer informatie?Vereniging Hogescholen
congresbureau@vereniginghogescholen.nl
Website