Evenementen

Taalbeleid in de 21ste eeuw

De huidige kennis- en informatiemaatschappij vraagt om een BREED TAALBELEID. Daarbij zijn kritisch, probleemoplossend en creatief denken cruciale competenties, naast omgaan met een enorme informatiestroom en kunnen samenwerken met anderen.

Docenten kunnen voor deze 21ST CENTURY SKILLS een waaier van digitale hulpmiddelen aanwenden. Maar welke vormen van digitale ondersteuning hebben effect op de talige competenties van je studenten en wat zijn de beperkingen ervan? Hoe kunnen die hulpmiddelen geïmplementeerd worden in het taalbeleid van je instelling of opleiding? Kan digitalisering van het onderwijs bijdragen om een DRAAGVLAK VOOR TAALBELEID te creëren? Hoe kan DIGITALISERING van het onderwijs TAALONDERSTEUNING bieden aan studenten?

Op dinsdag 19 mei 2015 buigt de zevende editie van het FORUM TAALBELEID EN TAALONDERSTEUNING zich over deze vragen tijdens LEZINGEN, POSTERPRESENTATIES EN PANELDISCUSSIES. Het Forum brengt docenten, taalondersteuners en beleidsmedewerkers uit het hoger onderwijs samen om hun expertise en praktijkervaring met elkaar te delen. De forumdag wordt afgesloten met een DEBAT over de zin en onzin van online taaltoetsen, al dan niet als deel van een toelatings- of instroomprocedure. Gastinstellingen dit jaar zijn de UGent en Artveldehogeschool.

Van harte tot op 19 mei!

De Forumorganisatie 2015
Pieterjan Bonne (Arteveldehogeschool), Guido Cajot (UCLL), Wim De Beuckelaer (Linguapolis UAntwerpen), An De Moor (Odisee), Lieve De Wachter (ILT KULeuven), Jordi Heeren (ILT KULeuven), Sibo Kanobana (UGent), Mit Leuridan (UGent), Els Maton (Karel de Grote-Hogeschool), Ilse Mestdagh (Howest), Hilde Rombouts (UAntwerpen), Tom Roofthooft (Karel de Grote-Hogeschool), Leen Schelfhout (AP Hogeschool), Tine Van Houtven (Thomas More), Joke Vrijders (Arteveldehogeschool).

PROGRAMMA

09.00u Ontvangst

09.30u Openingstoespraak
Prof. dr. Anne De Paepe, rector Universiteit Gent, schetst het belang en de uitdagingen van taalbeleid in het hoger onderwijs van de 21ste eeuw.

09.45u Verwelkoming
Pieterjan Bonne en Joke Vrijders, (taalbeleid Arteveldehogeschool) in naam van de forumorganisatie 2015

10.00u 'Taalvaardigheid als hefboom voor 21st Century Skills'
Prof. dr. Koen De Pryck (VUB)

10.50u Koffiepauze

11.05u 'Digitalisering en taalondersteuning in de praktijk'
- Observerend leren schrijven, Jordi Heeren (ILT KULeuven)
- Slidecasting, Jordi Casteleyn (UGent en Arteveldehogeschool)
- Explain Everything, Guido Cajot (UCLL) en Tine Van Houtven (Thomas More)
- En ook nog: Taalscreening in Moodle (AP), Schrijfhulp (KULeuven, UCLL & Odisee), Digitaal uitspraakpakket in Audacity (Arteveldehogeschool), Aan de slag (Linguapolis UA), Digitale Woordentrainer (Howest)

12.15u Netwerkmoment met broodjeslunch en inspiratiemarkt
Wie meer wil weten over de digitale toepassingen, kan tijdens de lunch via posters en stands kennismaken met de goede praktijkvoorbeelden die net aan bod kwamen.

13.30u Discussietafels
Deelnemers gaan met een casus aan de slag om vanuit discussie in kleine werkgroepen expertise rond taalbeleid te delen.

14.30u Koffiepauze

14.45u Inleiding op het debat
Prof. dr. Johan Veeckman, algemeen directeur van de Arteveldehogeschool

15.00u Debat - zin en onzin van digitale taaltoetsen
Met o.a. prof. dr. Lieve De Wachter (ILT – KULeuven), Bart Deygers (CT&O), An De Moor (Odisee) en prof. dr. Koen De Pryck (VUB). Moderator: Sibo Kanobana (Taalbeleid – UGent)

16.00u Zoete afsluiter

PLAATS
Campus Tweekerken, 9000 Gent (vlakbij Sint-Pietersplein)
Een wegbeschrijving vind je hier.

INSCHRIJVEN
Deelname kost 45 euro.
Inschrijven kan vanaf 23 februari via hier.

MEER INFO Website: www.forumtaalbeleidhogeronderwijs.be
Mail: annemarie.leuridan@UGent.be
Twitter: #forumtaal15

Wat?Taalbeleid in de 21ste eeuw
Hoe kan digitalisering de taalvaardigheid van studenten in het hoger onderwijs versterken?
Waar?Gent, België
Wanneer?19/05/2015
Meer informatie?Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger Onderwijs
Campus Tweekerken, 9000 Gent (vlakbij Sint-Pietersplein)
annemarie.leuridan@UGent.be
Website