Evenementen

Studiedag 'Nederlandse literatuur, hoezo?'

Meer dan ooit staat het statuut van de Nederlandse literatuur (en bijgevolg ook van de Nederlandse literatuurstudie) ter discussie. Het ‘nationalistische’ concept van een literaire eigenheid (verwezenlijkt in een collectieve canon, een traditie en soms zelfs gemythologiseerd tot een volksaard) heeft blijkbaar afgedaan. In plaats daarvan wordt gepleit voor een nieuw concept van ‘wereldliteratuur’. Tegelijk wordt toch door de Nederlandse Taalunie een meerdelige nieuwe literatuurgeschiedenis gerealiseerd die de eigenheid van het taalgebied zo veel mogelijk in de kijker tracht te plaatsen. Kortom, in sommige gevallen is de Nederlandse en de Vlaamse literatuur één, op andere ogenblikken worden beide literaturen als autonoom tegen elkaar uitgespeeld, en in nog andere contexten wordt aan die etiketten elk bestaan (en elke relevantie) ontzegd. De academische wereld laat dezelfde gelaagdheid zien in de manier waarop ze de Nederlandse literatuur bestudeert, of niet langer bestudeert.

Op deze studiedag willen wij die spanningen articuleren door deze vraagstelling te toetsen aan uiteenlopende periodes. In welk opzicht heeft een ‘nationale’ of ‘taalkundige’ afbakening nog zin, als weerspiegeling van de historische realiteit of als theoretisch concept? Wat zijn de gevolgen van die discussies voor lezers, voor mensen in het onderwijs, voor mensen in het onderzoek?

Wat?Studiedag 'Nederlandse literatuur, hoezo?'
Waar?Leuven, België
Wanneer?30/04/2015
Meer informatie?KU Leuven
Neder-L