Evenementen

Bijeenkomst copyediting

Het minisymposium 'De toekomst van Nederlandstalige software voor copyediting' is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de behoeftes van uitgevers en de mogelijkheden van taal- en spraaktechnologie bij copyediting. Er wordt stilgestaan bij huidige mogelijkheden, valorisatie, innovatie en onderzoek. Dit alles met als doel publicatietrajecten in de Nederlandstalige uitgeverswereld te ondersteunen.

Bij copyediting worden teksten gecontroleerd op zaken als spelling, grammaticale constructies en stijlkenmerken. Dit proces, waarin de redactionele controle van teksten plaatsvindt, kan deels geautomatiseerd worden door gebruik te maken van taaltechnologie in een eindredactieprogramma. Steeds vaker vraagt de uitgeefwereld om eindredactieprogramma’s voor Nederlandstalige teksten. Ook tekstschrijvers en journalisten hebben behoefte aan zulke software. Taal- en spraaktechnologiebedrijven en kennisinstellingen zijn actief op dit gebied, maar gebruikers en ontwikkelaars weten elkaar niet altijd te vinden. De Taalunie brengt uitgevers, ontwikkelaars en inhoudelijk deskundigen daarom bijeen. Hierbij rijzen enkele vragen: waaraan hebben gebruikers van software voor copyediting eigenlijk behoefte? En hoe ziet de toekomst voor Nederlandstalige eindredactieprogramma’s eruit?

Klik hier voor het programma.

Wat?Bijeenkomst copyediting
Redactionele controle van teksten
Waar?Hotel Lindner, Antwerpen, België
Wanneer?24/09/2015
Meer informatie?Taalunie
info@taalunie.org
Programma